Bolji odgoj: 5 oblasti ključnih za zdravlje jata

Pravilan start prilikom odgoja živine može pozitivno uticati na 

zdravlje i proizvodne rezultate jata. Postoji 5 oblasti koje je 

potrebno pažljivo kontrolisati u početnom periodu odgoja:

Strategije zalučenja prasadi radi postizanja bolje produktivnosti

Prasad bi trebala biti zalučena u određenom uzrastu i kada su prikladne težine da bismo time osigurali željeni tok rasta. Slab rast, nezrelost i visoka odstupanja unutar jednog legla mogu dovesti do varijacija u proizvodnim rezultatima

Analize letnje žetve u Evropi 2017. (Analitička laboratorija 2017 Alltech 37+® )

Kontaminacija  mikotoksinima danas je prepoznata kao globalni problem u poljoprivrednoj proizvodnji, sa posebnom pažnjom u sektoru stočarstva. Napredak  u tehnologiji analize, kao i povećan nadzor, omogućili su značajna istraživanja i razvoj na ovom polju, i time veoma povećali naše razumevanje svega što utiče na kontaminaciju  i moguće posledice po životinje i ljude.

Prelazak na digitalizaciju: budućnost tehnologije u živinarstvu

Rast uzgoja živine je neumoljiv. Zapravo, i pored uporne veće poželjnosti svinjskog mesa u Aziji, sadašnji rast znači da će svetska potrošnja pilećeg mesa do 2022. godine prevazići potrošnju svinjskog mesa.

Zdravlje creva: uticaj mikrobioma kod svinja

Diverzitet mikrobioma kod svinja, ili „ekosistema“ njihovih creva, varira u različitim delovima gastrointestinalnog trakta, s tim da su u nekim delovima manje tolerantni uslovi i u njima je diverzitet mikroba manji u poređenju sa delovima u kojima su uslovi za rast mikroba povoljniji.

Pages

background image