Strategije zalučenja prasadi radi postizanja bolje produktivnosti

2018-03-29

Strategije zalučenja prasadi radi postizanja bolje produktivnosti

Prasad bi trebala biti zalučena u određenom uzrastu i kada su prikladne težine da bismo time osigurali željeni tok rasta. Slab rast, nezrelost i visoka odstupanja unutar jednog legla mogu dovesti do varijacija u proizvodnim rezultatima, obzirom da se prasad razvija uz pomoć uzgajivača i u završnim fazama, što dovodi do povećanih troškova pri klanju. Ovo bi moglo da poremeti “All In/ All Out” (AIAO) strategiju korišćenu na velikom broju farmi, u kojoj svinje dostignu životni vek onda kada završe svoj rast.

Sva prasad bi trebalo da budu pregledana pri zalučenju

Praćenje dobitka na težini, odmah nakon zalučenja je važno, da bismo bili sigurni da neće biti problema sa rastom u prvih 7 dana nakon odbijanja. Nekoliko različitih načina može biti primenjeno da se izbegne problem sa proizvodnim rezultatima nakon zalučenja.

Sva prasad bi trebala biti pregledana pri odbijanju da bismo ispravno postavili cilj kojim  postižemo ujednačavanje njihovih težina. Uzgajivač može grupisati prasad ili po leglima, ili po telesnoj težini; obe grupe imaju svoje prednosti i mane, pa bi izbor grupa trebalo da bude konzistentan po leglu.

Tokom prva 4 dana  nakon odvajanja, najvažnija je posebna pažnja o mestu boravka , da bi se izbegla hladna mesta i promaja. Preporučuje se pod sastavljen od dasaka punog drveta, radije nego pod sastavljen od tankih letvica.

Sva zalučena prasad moraju imati pristup čistoj vodi

Takođe im se mora obezbediti i lako svarljiva stočna hrana koja je ukusna. Ova hrana bi prva dva dana trebala biti natopljena vodom, da bi se podstakla veća konzumacija.

Hrana bi trebala biti ponuđena na dovoljno odvojenih hranilica da bi se omogućio slobodan prilaz svim životinjama prva 3 dana nakon odvajanja. Hranilice bi trebale biti dovoljno velike da smeste dovoljnu količinu hrane za svu prasad nakon ovog perioda. Slab pristup hrani može dovesti do toga da manje i slabije životinje ne uspeju da se hrane.

Koristite visoko svarljivu i ukusnu hranu

Režim ishrane trebalo bi da uključuje pouzdanu suplementaciju enzimima u cilju poboljšanja varenja, a takođe i proizvode kao što je Actigen®, koji će izbalansirati  mikrofloru i doprineti dobrom zdravlju stomaka u ovom važnom periodu. Specijalni sastojci, kao što su nukleotidi, mogu biti korišćeni da pospeše razvoj digestivnog trakta. Drobljena hrana  bi trebalo da je u malim količinama , ali više puta dnevno dostupna – preporučljivo je četiri do 5 puta dnevno – pri čemu ovde ne treba uračunati odbijen ili pokvaren obrok .

Grupišite svinje po težini

Približno sedam dana nakon zalučenja, svu malu prasad trebalo bi isključiti i smestiti zajedno u poseban boks, u okviru iste farme. Oni bi trebalo da budu na režimu drobljene ishrane duži vremenski period, da bi njihova telesna težina dostigla približnu težinu ostalih prasića iz istog legla. Ukoliko veterinar odredi bilo kakvu terapiju koja se dodaje u hranu , trebalo bi je nadgledati prvih 10 dana nakon zalučenja.

Koristite različite režime ishrane u zavisnosti od telesne težine i starosti

Kako prasići dobijaju više na težini i starosti, režimi ishrane moraju se prilagoditi nastalim promenama. Uslovi okoline moraju biti kontrolisani i menjani shodno potrebama (npr. kontrola temperature). Ovo će sprečiti razvoj respiratornih i ostalih bolesti, a isto tako će pomoći održavanju optimalnih uslova za rast i zdravlje.

Režimi ishrane u skladu sa težinom i starosti svinje sa proverenim zootehničkim sastojcima koji podstiču varenje i idealnu sredinu u organima za varenje imaju suštinsku ulogu u razvoju i efikasnosti digestivnog trakta. Bez prikladne ishrane, ili u slučaju izlaganja svinje crevnim patogenima , crevne resice koje uspostavljaju rad creva mogu biti oštećene. Ovo može dovesti do atrofije i lošeg izlučivanja endogenih enzima, slabe zaštite sluzokože i smanjene apsorpcije nutritivnih sastojaka. Iz razloga što se samo minimalne količine stočne hrane konzumiraju u periodu pre zalučenja, važno je pokloniti posebnu pažnju detaljima u ovom periodu, zbog očuvanja zdravlja i produktivnosti životinje pre postizanja težine za klanje.

Ključni faktori diktiraju stepen atrofije crevnih resica

Nekoliko faktora utiče na mogućnost pojave atrofiranih crevnih resica kod prasića nakon zalučenja. Starost i telesna težina pri zalučenju je važna, kako je to mera zrelosti životinje i njene sposobnosti da se nosi sa stresom pri zalučenju. Okolni faktori na farmi su takodje od važnosti; ukoliko nisu ispravno kontrolisani, mogu prouzrokovati dodatni stres kod prasadi i učiniti ih podložnim da obole.

Stočna hrana bi trebalo da bude ukusna i lako svarljiva da bismo bili sigurni da je svarena u gornjem delu ileuma i da neće zaobići uticaj i dejstvo enzima, što može dovesti do toga da hrana preliva u zadnji deo digestivnog trakta gde će predstavljati podlogu za loše bakterije. Ovo može dovesti do gastrointestinalnih bolesti. Svakako, protein je važan u ovom aspektu, kako nesvaren protein može biti iskorišćen od strane toksičnih bakterija kao što je klostridija. Higijena stočne hrane i vode će smanjiti unos velikog broja patogenih organizama kod prasića, i dok se stočna hrana često kontroliše, kod pojilica sa vodom i provere kvaliteta vode to ne mora biti slučaj. Mnogi patogeni organizmi se prenose putem prljavih pojilica.

Kontaktirajte nas

Alltech SRB d.o.o. Novi Sad

Adresa

Bulevar oslobođenja 36

21000 Novi Sad

Republika Srbija

Telefon

+381 63 566 811

E-mail

vcvetkovic@alltech.com

background image