Skupština akcionara Alltech Serbia AD Senta

Poziv za skupštinu akcionara koja će se održati 18. juna 2014. godine. Propratni dokumenti će biti priloženi uz objavu 16. maja 2014. godine.

Alltech izveštaj SAS 2013

Alltech napomene 2013

Mikotoksini izjedaju Vašu dobit: Alltech predstavlja svoje istraživanje o žetvi u Evropi za 2013. godinu

 [DABLIN, Irska] – Kompanija Alltech je nedavno sprovela istraživanje prehrambenih proizvoda u Evropi koji potiču iz žetve 2013. godine, koristeći svoj program 37+™. Objavljivanjem rezultata Alltech želi da podstakne proizvođače da zaštite svoje životinje i svoju dobit od opasnosti koju predstavljaju mikotoksini. U istraživanju je otkriveno da je 100 procenata uzoraka, kako pšenice, tako i kukuruza, koji su analizirani, sadržavalo mikotoksine, a, pored toga, da je prisustvo samo jednog mikotoksina u uzorku

03. februar 2014. godine

  [DABLIN, Irska] – Kompanija Alltech je nedavno sprovela istraživanje prehrambenih proizvoda u Evropi koji potiču iz žetve 2013. godine, koristeći svoj program 37+™. Objavljivanjem rezultata Alltech želi da podstakne proizvođače da zaštite svoje životinje i svoju dobit od opasnosti koju predstavljaju mikotoksini. U istraživanju je otkriveno da je 100 procenata uzoraka, kako pšenice, tako i kukuruza, koji su analizirani, sadržavalo mikotoksine, a, pored toga, da je prisustvo samo jednog mikotoksina u uzorku više izuzetak, nego pravilo.

Pages

background image