Toplotni stres

Kako klimatske promene postaju sveprisutni problem u svetskoj poljoprivredi, toplotni stres u Evropi će kao pitanje dobijati na značaju, ne samo u uobičajenim oblastima, poput Mediteranske i Centralne Evrope, već takođe i u zemljama sa umerenijom klimom poput Velike Britanije, Nemačke i Francuske. Prihvaćeno je da je toplotni stres rezultat kombinacije temperature i vlažnosti kada su one iznad termoneutralne zone krave. 

Veći prinos po hektaru: Promena načina posmatranja proizvodnje mleka

Tokom poslednjih 50 godina, uočljiv jepad sadržaja hranljivih materija u našim usevima; današnji usevi sadrže manje proteina, kalcijuma, vitamina i minerala u poređenju sa vremenom naših baba i dedova. Isto važi i za kukuruz i druge vrste roba široke potrošnje koje se koriste kao stočna hrana za ishranu stoku (Scott etal.,2006.).Tokom tog perioda, ekonomski aspekti naših roba široke potrošnje su se takođe promenili, nove norme koje se odnose na više cene su postale prihvatljive.

ONE: The Alltech Ideas Conference

ONE: The Alltech Ideas Conference

Disrupt the Disruptors

34. godišnja međunarodna konferencija agrobiznisa spaja inspiraciju i inovaciju da proizvođačima pruži životna rešenja za budućnost

Ranom prijavom na one.alltech.com ostvarite do 400 dolara uštede

 

[DANBOJN, Irska] – Jedna ideja, jednog čoveka, može da poromeni status quo i da stvori priliku – ili izazove – za mnoge. Da li će poljoprivreda izazvati pozitivne promene, stvarajući priliku? Ili će industrija upasti u zamku odbrane od promena?

Alltechov Globalni pregled stočne hrane za 2017. godinu

Prema  Alltechovom Globalnom pregledu stočne hrane za 2017. godinu proizvodnja stočne hrane u svetu je prešla jednu milijardu metričkih tona

Evropska Unija doživljava rast, u kojem vodi Španija.

Alltechov Globalni pregled stočne hrane za 2017. godinu uključuje rezultate iz 141 zemlje i preko 30.000 fabrika stočne hrane.

Najkompletnija i najjača procena o statusu proizvodnje stočne hrane do danas.

Coppens International otkrio proboj u inovacijama u ishrani vodenih organizama za 2017

Uključivanje većeg broja Alltech rešenja za ishranu nudi uzbudljiv napredak na tržištu hrane za vodene organizme

[HELMOND, Holandija] – U Coppens International, kompaniji u okviru Alltech koja je vodeći provajder rešenja za ishranu vodenih organizama na međunarodnom nivou, su tokom 2016. godine bili veoma zauzeti. Otkad su se pridružili Alltechu, saradnja između istraživačkih timova kompanija je rezultirala  širokim asortimanom projekata. Ti projekti uključuju uvođenje većeg broja novih proizvoda od algi koji sadrže inovativne Alltech tehnologije, poput revolucionarne održive zamene za riblje ulje za ForPlusTM, za asortiman proizvoda za vodene organizme Coppens International.

Pages

background image