Bolji odgoj: 5 oblasti ključnih za zdravlje jata

2018-03-29

Bolji odgoj: 5 oblasti ključnih za zdravlje jata

Period odgoja je najvažnije doba za razvoj raznih sistema organa kod živine, a počinje od momenta useljenja , ili čak pre toga, u toku pripreme farme za novo jato, pa sve do dve nedelje starosti pilića i ćurića.

Pravilan start prilikom odgoja živine može pozitivno uticati na zdravlje i proizvodne rezultate jata. Postoji 5 oblasti koje je potrebno pažljivo kontrolisati u početnom periodu odgoja:

1) Regulacija telesne temperature

Pilići i ćurići nisu sposobni da sami regulišu sopstvenu telesnu temperature prvih četiri do šest dana nakon izleganja (ćurići: 39.4–40°C ili 103–104°F; pilići: 40–41°C or 104–106°F).

Dok je kontrola okolne temperature važna za čitavo jato, posebno je od važnosti u periodu odgoja, s obzirom da je bitno da se živina ne pregreva i da im nije hladno, jer to može značajno uticati na njihove proizvodne rezultate. Smernice za odgoj živine će uključivati  temperature odgovarajuće za jato, a ove temperature mogu zavisiti od toga da li leglo potiče od mlađeg ili starijeg roditeljskog jata. Uzgajivač takođe mora da razmotri temperature poda i podloge tako da je čitava okolina, a ne samo vazduh, odgovarajuće temperature.

2) Skeletni i mišićni sistem

Tokom njihove prve nedelje života, pilići i ćurići dostignu 4 puta veću telesnu težinu od one pri izleganju. Ovaj značajan napredak u težini podsticaće brz rast živine. Veliki deo ovog rasta je potpomognut prvom fazom ishrane pilića, koja se fokusira na hranjive materije koje podstiču rast, nasuprot poslednjoj fazi , kada su hranjive materije usmerene održavanju zdravlja. Hranjive materije poput proteina, kalcijuma, fosfora i različitih minerala su neophodne da potpomognu rast. Korišćenjem minerala koji su bolje iskoristivi (npr. Bioplex® and Sel-Plex®) i lako svarljivih proteina (npr. NuPro®) može se osigurati optimalan rast za vreme ovog perioda i u toku života jata.

3) Imuni sistem

Antitela nekih roditelja prenose se na potomstvo preko žumanca. Ova majčinska antitela  pomažu u zaštiti pileta/ćureta prve dve do tri nedelje njihovog života. Međutim, ova antitela ne razvijaju do kraja imuno system mlade ptice. Organi i tkiva koja grade imunitet razvijaju se u embrionu i izleglom piletu. Povrh toga, aktivan imunitet razvija se kod pileta od perioda dok je u jajetu do perioda na farmi, posredstvom vakcinacije i izloženosti patogenim organizmima. Ako je pile izloženo bilo kakvom stresu, imuni sistem može biti potisnut, što negativno utiče na zdravlje i proizvodni rezultat. Zavisno od situacije, potpomaganje imuno sistema u toku ovog perioda uz pomoć različitih aditiva, kao što su Actigen®, Natustat®, Bioplex i Sel-Plex, može blagotvorno uticati na izgradnju prirodnog odbrambenog sistema.

4) Gastrointestinalni sistem

Gastrointestinalni trakt ima više uloga, kao što  su pravljenje barijere i imuniteta za zaštitu od bolesti, a takođe i razgradnja, varenje i apsorpcija hrane i vode koje utiču na proizvodni rezultat. Tanko crevo je osnovno mesto gde se većina hrane vari i apsorbuje. Da bi se efikasno apsorbovala hrana, mora postojati velika površina upijanja u crevnom traktu. Povećan broj i visina crevnih resica, pomaže da se poveća površina za apsorpciju. Tanko crevo se intenzivno razvija od sedamnaestog dana inkubacije do približno desetog dana nakon izleganja. U toku ovog kritičnog perioda, razvija se sposobnost ptice da efikasno vari hranu i apsorbuje hranjive materije, uz uspostavljanje snažnog sistema odbrane.

5) Mikrobiom

Različiti delovi ptice kao što su koža ili crevni trakt imaju različite mikrobiome. Mikrobiom crevnog trakta predstavlja sastavni deo odbrane creva. Stabilnost mikrobioma uključuje balans između korisnih i štetnih bakterija, čije narušavanje usled stresa može prouzrokovati bolest. Nekoliko sati nakon izleganja, tanko crevo nastanjuje se različitim grupama bakterija. Kako pile stari, crevna mikroflora prerasta iz nezrele u zrelu, dostižući stabilnu ravnotežu u tankom crevu do druge ili treće nedelje,  a u cekumu do šeste nedelje. Podsticanje uspostavljanja dobre mikroflore  na ranom uzrastu, omogućiće crevnim resicama da se razvijaju, apsorpciji da bude povećana do maksimuma , a prisustvu patogenih organizama da se smanji. Režim ishrane ptica, uključujući hranjive materije i aditive (kao što su Actigen i Acid-Pak 2X), kao i voda kojom se ptica napaja mogu uticati na crevnu mikrofloru. Živinarska farma, a naročito podovi na njoj, prekriveni su mikroflorom koja je u velikoj meri uslovljena mikroflorom sistema za varenje životinja, i obrnuto. Može biti potrebno nekoliko turnusa da bi došlo do pozitivne promene u populaciji i profilu mikroflore živinarske farme.

Nakon što se ptice usele na farmu, od suštinske je važnosti da smesta imaju pristup hrani i vodi. Dopunska hrana i dodaci vodi u principu se koriste u prelaznom periodu ka trajnom sistemu ishrane i napajanja.

Moraju se uzeti u obzir razni faktori prilikom odgoja da bismo pomogli pilićima sa pravilnim startom, a tu uključujemo najbolje taktike uzgoja, sa posebnim osvrtom na stanje biosigurnosti, hranjivih materija i zdravlja.

Kontaktirajte nas

Alltech SRB d.o.o. Novi Sad

Adresa

Bulevar oslobođenja 36

21000 Novi Sad

Republika Srbija

Telefon

+381 63 566 811

E-mail

vcvetkovic@alltech.com

background image