Alltech zobowiązuje się do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju ONZ, inicjatywy Global Compact ONZ i inicjatywy Science Based Targets

Alltech wykonał znaczący krok ku realizacji swoich celów w zakresie zrównoważonego rozwoju i swojej wizji „Planet of Plenty” ™. Dr Mark Lyons, prezes i dyrektor generalny Alltech, podpisał list do sekretarza generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych, zobowiązując Alltech do inicjatywy ONZ „Global Compact”, koncentrującej się na pozytywnych postępach w zakresie praw człowieka, pracy, środowiska i przeciwdziałania korupcji.

Alltech 37+® bada nowo pojawiające się mikotoksyny

Laboratorium Alltech 37+ wykrywa ponad 50 mikotoksyn

Nowo pojawiające się mikotoksyny można teraz analizować w laboratorium Alltech 37+®. Do panelu testowego dodano pięć nowych mikotoksyn, dzięki czemu łączna liczba wykrywalnych mikotoksyn wynosi 54. Dodatkowy zakres badań pomoże nam zrozumieć powód występowania mikotoksyn i ich potencjalnego ryzyka dla wydajności zwierząt.

W jaki sposób twoje maciory mogą czerpać więcej z mniejszej ilości mikroelementów w paszy?

Ciąża i laktacja są krytycznymi okresami, podczas których maciora przekazuje znaczną ilość mikroelementów  płodowi, co może wpływać na żywotność prosiąt.

Tradycyjnie, suplementację mineralną przeprowadzano stosując mikroelementy  nieorganiczne. Jednak rozwój technologii zapoczątkował nową erę w żywieniu mineralnym.

Zapotrzebowanie na mikroelementy w nowoczesnym żywieniu krów mlecznych

Większość badań dotyczących krów mlecznych koncentruje się na zapotrzebowaniu na białko i energię, podczas gdy pierwiastki śladowe są często pomijane. Jednak gdy nie uwzględnimy ich roli, mogą pojawić się problemy – w tym te związane z interakcją między mikroelementami zawartymi w paszy i wodzie.

Test Alltech 37+ identyfikuje teraz pięć dodatkowych mikotoksyn, mogących mieć wpływ na produkcyjność zwierząt.

Zespół zarządzania ryzykiem skażenia mikotoksynami firmy Alltech może teraz przeprowadzać analizy ponad 40 różnych mikotoksyn w paszach dla zwierząt.

Pages

background image