Alltech 37+® bada nowo pojawiające się mikotoksyny

2019-10-24

Laboratorium Alltech 37+ wykrywa ponad 50 mikotoksyn

Nowo pojawiające się mikotoksyny można teraz analizować w laboratorium Alltech 37+®. Do panelu testowego dodano pięć nowych mikotoksyn, dzięki czemu łączna liczba wykrywalnych mikotoksyn wynosi 54. Dodatkowy zakres badań pomoże nam zrozumieć powód występowania mikotoksyn i ich potencjalnego ryzyka dla wydajności zwierząt.

Pojawiające się mikotoksyny odnoszą się do toksyn, które nie są rutynowo analizowane ani regulowane prawnie. Jednak badania wykazały istnienie dowodów na ich rosnącą występowalność i potencjalną toksyczność dla zwierząt. Pojawiające się mikotoksyny analizowane przez Alltech 37+ obejmują beauwerycynę; moniliforminę; enniatyny A, A1, B i B1; fomopsynę A i alternariol. Kwas fusarowy również występuje w nowej kategorii mikotoksyn.

 „Test analizy mikotoksyn Alltech 37+ jest podstawą naszego programu zarządzania mikotoksynami”, wyjaśnił Nick Adams, dyrektor globalny, Mycotoxin Management, z Alltech. „W tej chwili testujemy 54 mikotoksyny. Dzięki tej nowej zdolności analitycznej Alltech zyskuje dostęp do lepszych narzędzi, dzięki którym zrozumiemy, w jaki sposób zanieczyszczone pasze mogą wpływać na wydajność i zdrowie zwierząt.”

Ze względu na ich toksyczne właściwości mikotoksyny stanowią problem dla producentów żywego inwentarza, ponieważ mogą mieć wpływ na jakość paszy oraz zdrowie i wydajność zwierząt. Jako światowy lider w zarządzaniu zagrożeniem skażeniem mikotoksynami, firma Alltech i jej test 37+ zapewnia realistyczny obraz zanieczyszczenia mikotoksynami w składnikach paszowych lub w TMR, przyspieszając proces diagnozy, sugerując skuteczne środki zaradcze oraz pomagając przejść do skutecznego planu kontroli mikotoksyn.

 „Od czasu dodania tych mikotoksyn do naszego panelu testowego, zaobserwowaliśmy zwiększoną ilość próbek z tymi zanieczyszczeniami”, wyjaśnia dr Patrick Ward, kierownik laboratorium analitycznego Alltech w Irlandii. „W miarę badania większej ilości próbek i gromadzenia danych, pogłębiamy nasze zrozumienie mikotoksyn”.

Laboratoria w Lexington, Kentucky i Dunboyne w Irlandii, posługując się testem Alltech 37+, zbadały łącznie ponad 30 000 próbek, w których szukano do 54 mikotoksyn w paszy dla zwierząt.

Więcej informacji na temat zarządzania mikotoksynami znajduje się na stronie knowmycotoxins.com

 

Dane kontaktowe:

Alltech Poland

Alltech Poland Sp. z o.o.
ul. Starościńska 1/17
02-516 Warszawa
Tel: 48 22 872 41 97
fax: 48 22 612 74 81
e-mail: biuro@alltech.com

NIP: 952-18-77-093
KRS 0000068933
Sąd Rejonowy dla M. ST. Warszawy w Warszawie
XIII  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy:
850 000,00 zł

background image