Biuro Alltech Poland zostało założone w 2001 roku.

Nasz zespół z powodzeniem współpracuje z wiodącymi na rynku integratorami, producentami premiksów, mieszalniami pasz oraz gospodarstwami w całej Polsce.

Wspieramy naszych partnerów zapewniając im dostęp do najnowszych badań i technologii, aby wspólnie wychodzić naprzeciw głównym wyzwaniom w produkcji zwierzęcej.

Organizujemy seminaria, konferencje i wykłady, a także spotkania i dyskusje, aby podzielić się naszymi innowacjami i zasugerować skuteczne rozwiązania w odpowiedzi na codzienne wyzwania.
 

Alltech zobowiązuje się do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju ONZ, inicjatywy Global Compact ONZ i inicjatywy Science Based Targets

Alltech wykonał znaczący krok ku realizacji swoich celów w zakresie zrównoważonego rozwoju i swojej wizji „Planet of Plenty” ™. Dr Mark Lyons, prezes i dyrektor generalny Alltech, podpisał list do sekretarza generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych, zobowiązując Alltech do inicjatywy ONZ „Global Compact”, koncentrującej się na pozytywnych postępach w zakresie praw człowieka, pracy, środowiska i przeciwdziałania korupcji.

Alltech 37+® bada nowo pojawiające się mikotoksyny

Laboratorium Alltech 37+ wykrywa ponad 50 mikotoksyn

Nowo pojawiające się mikotoksyny można teraz analizować w laboratorium Alltech 37+®. Do panelu testowego dodano pięć nowych mikotoksyn, dzięki czemu łączna liczba wykrywalnych mikotoksyn wynosi 54. Dodatkowy zakres badań pomoże nam zrozumieć powód występowania mikotoksyn i ich potencjalnego ryzyka dla wydajności zwierząt.

W jaki sposób twoje maciory mogą czerpać więcej z mniejszej ilości mikroelementów w paszy?

Ciąża i laktacja są krytycznymi okresami, podczas których maciora przekazuje znaczną ilość mikroelementów  płodowi, co może wpływać na żywotność prosiąt.

Tradycyjnie, suplementację mineralną przeprowadzano stosując mikroelementy  nieorganiczne. Jednak rozwój technologii zapoczątkował nową erę w żywieniu mineralnym.

Dane kontaktowe:

Alltech Poland

Alltech Poland Sp. z o.o.
ul. Starościńska 1/17
02-516 Warszawa
Tel: 48 22 872 41 97
fax: 48 22 612 74 81
e-mail: biuro@alltech.com

NIP: 952-18-77-093
KRS 0000068933
Sąd Rejonowy dla M. ST. Warszawy w Warszawie
XIII  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy:
850 000,00 zł

background image