Test Alltech 37+ identyfikuje teraz pięć dodatkowych mikotoksyn, mogących mieć wpływ na produkcyjność zwierząt.

2018-04-23

Mikotoksyny zagrażają zdrowiu zwierząt oraz rentowności producentów dlatego identyfikacja i rozwiązanie tego ukrytego problemu jest bardzo ważne dla rolników. Alltech jest światowym liderem w zarządzaniu ryzykiem skażenia mikotoksynami i ma teraz możliwość testowania próbek na obecność ponad 40 różnych mikotoksyn. Dzięki tej nowej możliwości, w Alltech nie tylko jesteśmy w stanie wykryć dodatkowe mikotoksyny, ale co ważniejsze, możemy lepiej zrozumieć ich wpływ na zdrowie i wydajność zwierząt.                                                                                                                       

Analiza Alltech 37+ jest podstawą programu zarządania ryzykiem skażenia mikotoksynami, jako że wykrywa ponad 37 rodzajów mikotoksyn. Otrzymując wynik analizy dostarczonych próbek, rolnicy dostaną informację o obecności 5 dodatkowych mikotoksyn, które w ostatnich badaniach naukowych uznane zostały jako ważne dla branży rolnej. Te dodatkowe mikotoksyny i objawy ich toksyczności to:

- Citrinina – uszkodzenie nerek, stres oksydacyjny, zagrożenia dla zdrowia przewodu pokarmowego, biegunka/luźne odchody.

- Beauwerycyna – stres oksydacyjny, aktywność przeciwdrobnoustrojowa, skażenie mleka/mięsa.

- Moniliformina – uszkodzenie serca, osłabienie odporności, gorsze wyniki produkcyjne.

- Citreovirdin – niedobór witaminy B1, osłabienie odporności, stres oksydacyjny, słaba wydajność reprodukcyjna, zmniejszenie przyrostów masy ciała.

- Kwas cyklopiazonowy – uszkodzenie przewodu pokarmowego/jelit, stres oksydacyjny, immunosupresja, utrata wydajności.

Wynik analizy 37+ dostarcza realnego obrazu skażenia pasz lub TMR-u mikotoksynami i przyspiesza proces diagnozy. Pozwala zaproponować skuteczny plan naprawczy oraz pomóc we wdrożeniu efektywnego planu kontroli obecności mikotoksyn. Każde z naszych laboratoriów Alltech 37+ w Lexington w Kentucky oraz Dunboyne w Irlandii zbadało dotychczas około 20 000 próbek paszy pod kątem obecności ponad 37 mikotoksyn.

Dowiedz się więcej na www.knowmycotoxins.com

 

Dane kontaktowe:

Alltech Poland

Alltech Poland Sp. z o.o.
ul. Starościńska 1/17
02-516 Warszawa
Tel: 48 22 872 41 97
fax: 48 22 612 74 81
e-mail: biuro@alltech.com

NIP: 952-18-77-093
KRS 0000068933
Sąd Rejonowy dla M. ST. Warszawy w Warszawie
XIII  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy:
850 000,00 zł

background image