Informacja

Produkty firmy Alltech znajdują się na listach referencyjnych pasz dozwolonych do karmienia bydła mlecznego wydanych przez spółdzielnie mleczarskie MLEKPOL oraz PIĄTNICA.

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1829/2003 w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy, z późniejszymi zmianami, GMO (organizmy zmodyfikowane genetycznie), ani składniki wytworzone przy użyciu organizmów genetycznie zmodyfikowanych nie zostały wykorzystane w produkcji produktów znajdujących się w ofercie firmy Alltech Poland Sp. z o.o.

Edycja 13 Programu Alltech Young Scientist rozpoczęta!

Program Alltech Young Scientist (AYS), którego 13 edycja właśnie się rozpoczyna, uważany jest za jeden z najbardziej prestiżowych konkursów dla studentów nauk rolniczych na całym świecie.

Podstawy odporności u cieląt.

Podstawy odporności u cieląt.

Na odporność u cieląt ma wpływ znacznie więcej czynników  niż immunoglobuliny siarowe i szczepienia. Odporność na choroby to zdolność cielęcia do zwalczenia chorób i utrzymania dobrego stanu zdrowia, na co wpływ ma dieta, miejsce chowu i odchów.

 

Badania wykazują, że Bio-Mos® plus mleko to większe dzienne przyrosty cieląt oraz więcej mleka w pierwszej laktacji.

Średnio  63,5 g większy przyrost masy dziennie w przypadku cieląt mlecznych w okresie przed odsadzeniem odpowiada 3,8 kg przyrostu masy w przypadku cieląt odsadzonych w wieku dwóch miesięcy.

Metaanaliza przeprowadzona na podstawie połączonych danych z 23 różnych badań wykonanych przez Berge Veterinary Consulting.

Dwa najważniejsze kroki w kierunku zmniejszenia ilości bakterii odpornych na antybiotyki w produkcji trzody chlewnej

Dzięki optymalizacji produkcji, poprawie zdrowia i zapewnianiu jeszcze lepszej opieki, europejscy producenci trzody chlewnej mogą przyczynić się do zmniejszenia współczynnika występowania odpornych na antybiotyki bakterii w łańcuchu pokarmowym.

Dzięki optymalizacji produkcji, poprawie zdrowia i zapewnianiu jeszcze lepszej opieki, europejscy producenci trzody chlewnej mogą przyczynić się do zmniejszenia współczynnika występowania odpornych na antybiotyki bakterii w łańcuchu pokarmowym.

Pages

background image