Dobrodošli na web prezentaciju Alltech SRB d.o.o.!

Alltech je jedina kompanija u privatnom vlasništvu među vodećih pet kompanija koje se bave zdravljem životinja u svetu. To je izvor konkurentske prednosti, koji omogućava da ostanemo usredsređeni na potrebe klijenata, inovacije i dugoročne ciljeve.

Alltech je osnovao irski naučnik i preduzetnik dr Pirs Lajons 1980. godine, sa sedištem u Kentakiju, SAD, u cilju da poboljšava zdravlje i performance životinja. To čini dodavanjem nutritivne vrednosti hranivima putem inovativnog načina korišćenja fermentacije kvasca, alga tehnologije i nutrigenomike, koja proučava efekte ishrane na ekspresiju gena. Mi smo vodeći proizvođač i prerađivač kvasca I organskih mikroelemenata, a naš vodeći objekat za proizvodnju algi u Kentakiju je jedan od samo dva te vrste u svetu.

Predsatvništvo Alltech u Srbiji postoji više od 20 godina tražeći I nudeći rešenja za poljoprivrednike, da obezbedi kvalitetne proizvode i usluge.

“Mi se povezujemo sa farmerima i te farmere upoznajemo sa našim tehnologijama. Mi slušamo svoje potrošače na farmi i na polju, a naša nauka nas vodi da dostavimo prilagođena rešenja. “

- dr Pirs Lajons, predsednik i osnivač Alltecha.

Više o našoj matičnoj kući pročitajte na Alltech.com

 

 

Bolji odgoj: 5 oblasti ključnih za zdravlje jata

Pravilan start prilikom odgoja živine može pozitivno uticati na 

zdravlje i proizvodne rezultate jata. Postoji 5 oblasti koje je 

potrebno pažljivo kontrolisati u početnom periodu odgoja:

Strategije zalučenja prasadi radi postizanja bolje produktivnosti

Prasad bi trebala biti zalučena u određenom uzrastu i kada su prikladne težine da bismo time osigurali željeni tok rasta. Slab rast, nezrelost i visoka odstupanja unutar jednog legla mogu dovesti do varijacija u proizvodnim rezultatima

Analize letnje žetve u Evropi 2017. (Analitička laboratorija 2017 Alltech 37+® )

Kontaminacija  mikotoksinima danas je prepoznata kao globalni problem u poljoprivrednoj proizvodnji, sa posebnom pažnjom u sektoru stočarstva. Napredak  u tehnologiji analize, kao i povećan nadzor, omogućili su značajna istraživanja i razvoj na ovom polju, i time veoma povećali naše razumevanje svega što utiče na kontaminaciju  i moguće posledice po životinje i ljude.

Kontaktirajte nas

Alltech SRB d.o.o. Novi Sad

Adresa

Bulevar oslobođenja 36

21000 Novi Sad

Republika Srbija

Telefon

+381 63 566 811

E-mail

vcvetkovic@alltech.com

background image