Skaleti i Marfi: Manje je više uz organske mikroelemente

Nepravilna suplementacija mineralima može imati velike posledice na zdravlje životinje i njenu produktivnost. Organski mikroelementi dokazano podstiču bolju apsorpciju, daju manje otpada i daju optimalno zdravlje.

Tom Martinov intervju sa Dr Ričardom Marfijem i Dr Rodžerom Skaletijem.

Ne dozvolite pritajenim faktorima da potkradaju vaš profit u živinarstvu

Da li ste spremni za borbu sa ugrožavanjem vaše hrane ? Naučite kako da odbranite vašu živinu od napada plesni i mikotoksina.

Mikotoksini su česta pritajena pretnja u stočnoj hrani, koja može da utiče na proizvodne rezultate i zdravlje živine. Mikotoksini su hemijski sekundarni metaboliti koji nastaju kao proizvod plesni , te predstavljaju odgovor odbrambenog mehanizma plesni na podsticaje iz okoline. Plesni mogu proizvesti mikotoksine u toku sezone rasta, žetve ili tokom skladištenja stočne hrane nakon žetve. Često se dešava da stočna hrana bude zagađena raznim mikotoksinima, kako jedna vrsta plesni može proizvesti nekoliko vrsta mikotoksina , ili više vrsta plesni mogu proizvesti mikotoksine u istoj hrani.

Bolji proizvodni rezultati krmača uz odgovarajuće minerale

Nivoi i tipovi minerala korišćenih u ishrani krmača su takođe važni u očuvanju njihovih reproduktivnih rezultata.

Davno su prošla vremena kada se davanje minerala svinjama smatralo jednim obrascem koji odgovara svim slučajevima. Krmače imaju različite potrebe, u zavisnosti od njihovog pariteta, veličine i veličine legla. Obezbeđivanje pravom količinom minerala, poboljšaće proizvodne rezultate krmače, od čega će koristi imati i njeni prasići.

Pages

background image