Prelazak na digitalizaciju: budućnost tehnologije u živinarstvu

Rast uzgoja živine je neumoljiv. Zapravo, i pored uporne veće poželjnosti svinjskog mesa u Aziji, sadašnji rast znači da će svetska potrošnja pilećeg mesa do 2022. godine prevazići potrošnju svinjskog mesa.

Zdravlje creva: uticaj mikrobioma kod svinja

Diverzitet mikrobioma kod svinja, ili „ekosistema“ njihovih creva, varira u različitim delovima gastrointestinalnog trakta, s tim da su u nekim delovima manje tolerantni uslovi i u njima je diverzitet mikroba manji u poređenju sa delovima u kojima su uslovi za rast mikroba povoljniji.

Minerali koji se previđaju u savremenoj ishrani mlečnih krava

Najveći deo istraživanja ishrane kod mlečnih krava ima tendenciju da se usredsredi na potrebe za proteinima i energijom, a minerali se često previde. A ipak, ako ne uzmemo u obzir ulogu minerala, mogu se javiti problemi, uključujući interferencije ili interakcije sa mineralima iz hrane i vode.

Istraživanja: rešenja za prinos i ujednačenost krompira

Priča o dve sorte krompira: Istraživačka studija u Irskoj na dve sorte krompira pokazala je impresivnih 6 procenata povećanja prinosa i veću ujednačenost uz Alltechov Crop Science Program za ratarstvo.

Novi pogled na neuništive patogene organizme

Davno su prošli dani kada smo teletu mogli da damo lek i eliminišemo patogene. Zdravlje i zaštita od patogena kod teladi mlečnih rasa zahteva posvećivanje mnogo pažnje i drugim faktorima upravljanja.

Pages

background image