Čaba Kenez

Direktor prodaje
+381 (24)656 100

Tibor Ujvari

Generalni direktor
+381 (24) 656 100

Vladimir Cvetković

Finansijski kontrolor
+381(24)656 100

Igor Benčik

Predstavnik prodaje
+381 (0)24 656 100

Elvira Nađ

Marketing koordinator
+381 (0)24 656 100

background image