OPTIGEN

OPTIGEN® to oryginalne źródło niebiałkowego azotu, umożliwiające poprawę wykorzystania paszy przez  przeżuwacze poprzez dostarczenie azotu dla mikroflory żwacza.

SEL-PLEX®

SEL-PLEX® to unikalna organiczna forma drożdży selenowych, pierwsza zatwierdzona przez Unię Europejską i jedyna poddana ocenie FDA.

SYNERGEN

SYNERGEN jest to produkt uboczny fermentacji w fazie stałej Aspergillus niger, zawierający pozostałości po aktywności enzymatycznej.

Yea-Sacc®

YEA-SACC® to żywe kultury drożdży bazujące na zastrzeżonym szczepie Saccharomyces cerevisiae, wyodrębnionym ze względu na jego wpływ na wydajność zwierząt.

W=O+ZR

Twoje gospodarstwo, Twoja przyszłość.

W=O+ZR to program zaprojektowany przez Alltech w celu poprawy Wydajności gospodarstw poprzez zwiększenie ich Opłacalności oraz zapewnienie Zrównoważonego Rozwoju.

Pages

background image