OPTIGEN

OPTIGEN® to oryginalne źródło niebiałkowego azotu, umożliwiające poprawę wykorzystania paszy przez  przeżuwacze poprzez dostarczenie azotu dla mikroflory żwacza.

Podawanie OPTIGEN optymalizuje syntezę białka mikrobiologicznego pozwalając na zwiększenie wydajności, lepsze wykorzystanie paszy, utrzymanie zdrowia żwacza i lepszą fermentację.

Dzięki skoncentrowanej formie, umożliwiającej zastosowanie tańszych surowców, OPTIGEN pozwala stworzyć dawki bardziej opłacalne, efektywne oraz w konsekwencji znacząco wpływające na maksymalizację wskażników produkcyjnych.

Dane kontaktowe:

Alltech Poland

Alltech Poland Sp. z o.o.
ul. Starościńska 1/17
02-516 Warszawa
Tel: 48 22 872 41 97
fax: 48 22 612 74 81
e-mail: biuro@alltech.com

NIP: 952-18-77-093
KRS 0000068933
Sąd Rejonowy dla M. ST. Warszawy w Warszawie
XIII  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy:
850 000,00 zł

background image