Yea-Sacc®

YEA-SACC® to żywe kultury drożdży bazujące na zastrzeżonym szczepie Saccharomyces cerevisiae, wyodrębnionym ze względu na jego wpływ na wydajność zwierząt.

Rozległe badania wyjaśniają ich sposób działania i efekty, wśród których najważniejszy to możliwość wydajniejszego uzyskania większej ilości mleka bez kompromisów względem płodności.

Dane kontaktowe:

Alltech Poland

Alltech Poland Sp. z o.o.
ul. Starościńska 1/17
02-516 Warszawa
Tel: 48 22 872 41 97
fax: 48 22 612 74 81
e-mail: biuro@alltech.com

NIP: 952-18-77-093
KRS 0000068933
Sąd Rejonowy dla M. ST. Warszawy w Warszawie
XIII  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy:
850 000,00 zł

background image