SYNERGEN

SYNERGEN jest to produkt uboczny fermentacji w fazie stałej Aspergillus niger, zawierający pozostałości po aktywności enzymatycznej. Pozwala na bardziej elastyczne podejście do recepturowania paszy poprzez włączanie produktów ubocznych do pasz lub uwalnianie dodatkowych substancji odżywczych ze składników diety. Jego skuteczność poprawy wydajności zwierząt została potwierdzona przy różnych typach procesów technologicznych produkcji pasz. Wśród korzyści można wyróżnić:

• poprawia wydajność

• zwiększa dzienne przyrosty

• pozwala na elastyczność diety

• poprawia ogólną opłacalność

• sprzyja poprawie współczynnika wykorzystania paszy (WWP)

Dane kontaktowe:

Alltech Poland

Alltech Poland Sp. z o.o.
ul. Starościńska 1/17
02-516 Warszawa
Tel: 48 22 872 41 97
fax: 48 22 612 74 81
e-mail: biuro@alltech.com

NIP: 952-18-77-093
KRS 0000068933
Sąd Rejonowy dla M. ST. Warszawy w Warszawie
XIII  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy:
850 000,00 zł

background image