Rozwiązania dla krów mlecznych

Rozwiązania Alltech zapewniają naszym klientom przewagę konkurencyjną poprzez technologie żywieniowe pozytywnie wpływające na nowoczesną hodowlę krów mlecznych oraz jej opłacalność.

 

Wyzwania w hodowli krów mlecznych:

Zatrzymanie łożyska – SEL-PLEX

Podaż protein - OPTIGEN

Zdrowie żwacza – YEA-SACC / OPTIGEN

Zdrowie przewodu pokarmowego – BIO-MOS / ACTIGEN

Wydajność paszy – YEA-SACC

Długowieczność - BIOPLEX

Stres cieplny – YEA-SACC / OPTIGEN

Kulawizny - BIOPLEX

Zapalenie wymienia - BIOPLEX

Płodność – SEL-PLEX / BIOPLEX

 

Programy Alltech Dairy Management

 

Zarządzanie Zdrowiem Przewodu Pokarmowego

Zdrowy układ pokarmowy to podstawa wydajności i opłacalności hodowli krów mlecznych. Zdrowe zwierzęta będą lepiej wykorzystywać paszę i dostarczać więcej mleka, wykorzystując swój pełny potencjał genetyczny. Zarządzanie Zdrowiem Przewodu Pokarmowego firmy Alltech koncentruje się na wspieraniu wydajności zwierząt poprzez stwarzanie korzystnych warunków rozwoju dla pożądanych szczepów bakterii, wspomaganiu układu odpornościowego oraz maksymalizacji wzrostu i wydajności.

 

Zarządzanie Ryzykiem Skażenia Mikotoksynami

Twoje zwierzęta to Twój biznes. Naszym jest ich ochrona. Pierwszym krokiem w ochronie zdrowia zwierząt jest zapewnienie im paszy dobrej jakości. Mikotoksyny produkowane przez pleśnie wpływają na wydajność zwierząt i opłacalność produkcji na wiele sposobów. Skuteczna walka z mikotoksynami polega na kompleksowym podejściu do problemu. Od gospodarstw po wytwórnie pasz, od oceny ryzyka (Alltech 37+) po kontrolę jakości pasz (Alltech MIKO) - Program Zarządzania Ryzykiem Skażenia Mikotoksynami może pomóc Ci chronić zdrowie Twoich zwierząt, jakość podawanej paszy i bezpieczeństwo łańcucha żywnościowego.

 

Zarządzanie Gospodarką Mineralną

Program Zarządzania Gospodarką Mineralną gwarantuje podawanie minerałów organicznych, które są łatwo przyswajane, gromadzone i wykorzystywane przez organizmy zwierząt. Zaspokajają one wyższe zapotrzebowanie pokarmowe nowoczesnych ras zwierząt wynikające z szybkiego wzrostu, maksymalizacji wskaźników rozrodczości i optymalizacji kondycji zdrowotnej.

 

Program Wydajnego Wykorzystania Pasz

Program Wydajnego Wykorzystania Pasz polega na dbaniu o optymalną kondycję zwierząt przez cały okres ich życia, w wyniku stosowania rozwiązań żywieniowych, które wpływają na trawienie, elastyczność dawki żywieniowej, koszty pasz oraz ogólną wydajność. Ponieważ ceny pasz stanowią największy koszt dla hodowców, często wynoszący nawet 70% ogólnych kosztów produkcji, ważne jest, aby każdy kęs został w pełni wykorzystany. Program wydajnego wykorzystania pasz firmy Alltech pomaga hodowcom osiągnąć stały poziom wydajności przy ustalonej diecie stada. Program wykorzystuje technologie, które współdziałają z układem trawiennym zwierząt w celu stabilizacji poziomu pH w żwaczu, maksymalizacji uwalniania składników pokarmowych i redukcji ogólnych kosztów żywienia.

 

Program Białkowy

Program Białkowy firmy Alltech polega na zapewnieniu znormalizowanego źródła wysokiej jakości białka, które zapewnia zwierzętom proteiny oraz energię potrzebne, aby osiągnąć maksymalną wydajność - szczególnie w okresach niekorzystnych warunków środowiskowych lub produkcyjnych, które mogą spowodować zmniejszone pobieranie paszy. Skoncentrowanie tej samej ilości składników odżywczych w mniejszych dawkach daje pewność, że ich dzienne zapotrzebowanie  jest w pełni zaspokojone. Program zarządzania podażą białka zapewnia produkty i rozwiązania odpowiednie dla Twojego stada.

 

Alltech Dairy Assist

Nasi wykwalifikowani eksperci mogą ocenić mocne strony Państwa gospodarstw oraz wskazać obszary, które należy udoskonalić, aby podnieść rentowność.

Na podstawie wykonanej oceny Dairy ASSIST*, lokalny ekspert Alltech może w przejrzysty sposób zademonstrować korzyści i usprawnienia płynące ze stosowania programów wsparcia i zalecanych rozwiązań.

Zrób następny krok i zapewnij bezpieczną przyszłość swojej fermy dzięki współpracy z Alltech, aby zwiększyć zyski ze swojej ciężkiej pracy

*Dairy ASSIST to zestaw narzędzi diagnostycznych pozwalających przeanalizować kluczowe dane dotyczące wydajności. Na podstawie otrzymanych wyników zalecamy efektywne rozwiązania żywieniowe podnoszące wydajność w bardziej zrównoważony sposób. 

Więcej informacji o tym, w jaki sposób Alltech może pomóc Państwu w hodowli bydła mlecznego, uzyskają Państwo, pisząc na adres biuro@alltech.com lub dzwoniąc pod +48 22 872 41 97

 

Dane kontaktowe:

Alltech Poland

Alltech Poland Sp. z o.o.
ul. Starościńska 1/17
02-516 Warszawa
Tel: 48 22 872 41 97
fax: 48 22 612 74 81
e-mail: biuro@alltech.com

NIP: 952-18-77-093
KRS 0000068933
Sąd Rejonowy dla M. ST. Warszawy w Warszawie
XIII  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy:
850 000,00 zł

background image