Postavljanje osnove za imunitet teladi

2017-06-14

Imunitet teleta je mnogo više od imunoglobulina kolostruma i vakcina. Imunitet je sposobnost teleta da se bori protiv bolesti i ostane zdravo, a na to utiču ishrana, sredina i upravljanje.

Holistički pogled na imunitet teleta će rezultirati zdravom i naprednom teladi, koja optimalno rastu i razvijaju se za buduću proizvodnju mleka. Telad treba odgajati uz istu brigu i pažnju kakvu majka pruža svom detetu, štiteći ga od opasnosti i pružajući optimalnu ishranu tokom celog života. Cilj ovog članka je da se razmotre ključne komponente koje teletu omogućavaju da ostane zdravo i da se razvije u visoko produktivnu mlečnu kravu.

Zaštita od bolesti je rat protiv patogena koji napadaju tele. Kao i u ratu, neprijatelj će pokušati da probije odbranu na najslabijoj tački. Odbrana zahteva mnogo energije i nikad ne želimo da se borimo protiv neprijatelja na dva fronta ili oslabljenim sredstvima.

Glavne bitke za zdravlje teleta se vode u crevima i plućima. Imunitet je poput odbrane, treba ga graditi u vreme mira, kao pripremu za potencijalni rat. Rata možda nikada i ne bude, ali ako do njega dođe, neodgovarajuća odbrana će značiti morbiditet i mortalitet. Mi se često usredsredimo na neprijatelja, kad bismo trebali da se usredsredimo na nedostatak odbrane. Većina istraživanja ukazuje da su crevne i respiratorne infekcije odgovorne za većinu bolesti i smrti mlade teladi.

Međutim, u smislu poboljšanja zdravlja teleta, fokus treba da se prenese sa patogena na imuni sistem samog teleta. Sa ovim u vidu, mere za imunitet su ponekad teške u komercijalnim okruženjima. Uopšte uzev, bolesna telad ne napreduju, te su prema tome, mere za produktivnost indirektno mere za imunitet.

Imuni sistem teleta uključuje stečene, pasivne i aktivne komponente. Stečeni imunitet kod teleta skoro u potpunosti potiče iz kolostruma. Pasivan imunitet uključuje integritet kože, površina sluzokoža i pluća i creva. Direktan imuni odgovor se klasifikuje u dve glavne kategorije:

  • imunitet posredovan antitelima preko imunoglobulina.
  • imunitet posredovan ćelijama preko belih krvnih zrnaca.

Neka bela krvna zrnca (B ćelije) proizvode antitela koja se vezuju za površinu patogena, bilo uništavajući njihovu sposobnost da napadnu telo ili ih čineći vidljivijim za druga bela krvna zrnca da bi ih ona uništila. Bela krvna zrnca koja sazrevaju u timusu (T ćelije) su aktivna u imunitetu koji posreduju ćelije – ona aktiviraju druge ćelije koje izazivaju uništenje patogena ili to čine pomoću B ćelija.

Ovi imuni odgovori se razvijaju u prvih nekoliko nedelja života i tokom tog vremena je neophodno da tele preko kolostruma primi pasivno preneti imunitet od majke.

Imunitet počinje pre rođenja

Snažno tele postaje zdrava i snažna krava. Na kvalitet kolostruma utiču ishrana i mikroishrana majke pre teljenja. Selen je uključen u pružanje podrške imunom odgovoru, a korišćenje organskog selena umesto natrijum selenita u ishrani majke ima za rezultat poboljšani imuni odgovor. Organski selen (Sel-Plex, Alltech Inc, KY), kada se daje junicama pre teljenja i kravma stvara bolji status selena za majke, kao i njihovu telad kroz povećanu koncentraciju selena u kolostrumu i mleku. Takođe se pokazalo da dodavanje manan oligosaharida (Bio-Mos, Alltech Inc, KY) poboljšava imuni odgovor na vakcinaciju protiv rotavirusa.

Teško teljenje će uticati na sposobnost teleta da apsorbuje kolostrum, što opet utiče na njegov imunitet. Anoksija, kao i stres, mogu takođe negativno uticati na tek rođeno tele. Važno je da se tele rodi u sredini koja je čista, bez promaje i suva. Ne dopustite da tele započne život sa ustima punim balege.

I pored znanja o važnosti kolostruma, iznenađuje broj proizvođača koji ne obezbeđuju telićima dovoljnu količinu i kvalitet. Neuspeh pasivnog transfera (failure of pasive transport - FPT) globalno ostaje čest fenomen. Veći broj studija je ukazao da se kod 40-45% ženske teladi u SAD javlja neuspeh pasivnog transfera.

Mada tele može da preživi neuspeh pasivnog transfera, u vreme kada postoji izazov stresa i bolesti, mnogo je verovatnija da će ona podleći bolesti. Jedna studija je ukazala da je tokom stresa izazvanog toplotom i bolešću, uginulo 50% teladi kod kojih je postojao neuspeh pasivnog transfera.

Ishrana za imunitet

Tele se rodi sa ograničenim rezervama energije i zahteva dovoljno dnevne energije i hranljivih materija da razvije snažan imuni sistem. Mnoge studije ukazuju da zamene za mleko ne mogu da se takmiče sa mlekom krave kada se radi o ishrani. Studija Godden et al. (2005) je ukazala da su telad koja su dobijala pasterizovano kravlje mleko u poređenju sa zamenom za mleko sa 20% proteina/20% mast imala 62% manje lečenja, 80% niži mortalitet i 34% povećanje prirasta.

Kada se koristi zamena za mleko za telad, dobra investicija je da se koristi neka sa visokim sadržajem proteina/visokim sadržajem masti uključujući i proteine poreklom iz mleka. Ne utiču samo količina i sastav hraniva koje zamenjuje mleko na zdravlje teleta.

Skorašnja studija, kada je telad dobijala istu količinu mleka podeljenu u dva ili tri dnevna hranjenja, pokazala je da je bilo verovatnije da će telad koja se hrane tri puta dnevno ući u mlečno stado i da su se telila 16 dana ranije, a davala u proseku 515kg više mleka tokom svoje prve laktacije, u poređenju sa teladi koja je hranjena dva puta dnevno.

Enteralne bolest i imunitet

Lokalni imunitet creva koji čine mikroflora, obloga creva, mukus i lokalni imuni odgovori koji uključuju antitela i leukocite, doprinosi zdravlju teleta. Rota i korona virus, Escherichia coli, Cryptosporidium parvum i enteralna Salmonella se često nalaze kod mlade teladi i mogu, ali i ne moraju biti povezani sa bolešću.

Kada tele ima dijareju, patogen koji se identifikuje u dijagnostičkom testu može ali ne mora biti uzročnik bolesti – dijareja je multifaktorska bolest u kombinaciji sa neodgovarajućim imunitetom creva. Integritet obloge creva i zdrava crevna mikroflora su ključne komponente crevnog imuniteta. Manan oligosaharidi (poput Bio-Mos i Actigen, Alltech Inc, KY) mogu podržati funkciju creva sprečavanjem da se bakterije koje izazivaju bolesti vezuju za crevo, podržavanjem korisnih bakterija, povećanjem mukoznog sloja creva i poboljšanjem lokalnih i sistemskih imunih funkcija.

Skorašnja studija iz Poljske je ukazala da dodavanje Bio-Mos u mlečno hranivo može poboljšati konzistenciju fecesa, koncentraciju imunoglobulina, povećati unos koncentrata i poboljšati konverziju hrane, te tako poboljšati prirast.

Sredina i menadžment

Telad izložena transportu, nepovoljnim vremenskim uslovima ili drugim izazivačima stresa mogu imati pogoršan imuni odgovori. Hormoni stresa stupaju u interakciju sa većinom aspekata imunog sistema i mogu dramatično umanjiti imunitet teleta. Mlado tele treba smestiti u sredinu bez promaje ali dobro provetrenu i zaštićenu od  nepovoljnih uslova, poput preterane toplote, hladnoće ili kiše. Patogeni, poput enteralnih bakterije i kriptosporidija, se mogu razmnožiti u okruženju teladi, naročito ako bolesna telad izbacuje mnogo bakterija, virusa ili oocista. Okruženje teleta treba redovno čistiti, zaprljanu prostirku uklanjati i čistiti između dve grupe teladi. U zaključku, sposobnost teleta da formira delotvoran imuni odgovor u ranoj mladosti u velikoj meri utiče na rane bolesti i preživljavanje ali takođe i na buduće performanse.

Osnova za razvitak zdravog i imunokompetentnog teleta počinje sa majkom i nakon toga obuhvata holistički pristup svim aspektima nege teleta, uključujući teljenje, kolostrum, ishranu, smeštaj i upravljanje.

Kontaktirajte nas

Alltech SRB d.o.o. Novi Sad

Adresa

Bulevar oslobođenja 36

21000 Novi Sad

Republika Srbija

Telefon

+381 63 566 811

E-mail

vcvetkovic@alltech.com

background image