Ne dozvolite da Vam leto istopi dohodak od svinjarstva

2017-06-14

Stres bitno utiče na opšte zdravlje životinje, a nastupajuća letnja žega je idealna nepogoda za izazivanje stresa. Proizvođači svinjskog mesa, pored normalnog stresa krda izazvanog sortiranjem, utovarom i prevozom, takođe treba da se pozabave i dodatnin izazovima koje donosi stres izazvan toplotom.

Stres izazvan toplotom je globalni problem koji ugrožava dobrobit životinja, profitabilnost i bezbednost hrane. Indirektni uticaji stresa izazvanog toplotom, poput smanjenog unosa hrane, doprinose, ali ne objašnjavaju u potpunosti, smanjenu produktivnost.

„Brzina disanja počinje da se povećava oko 21°C, a sa povećanjem vlažnosti vazduha, svinjama postaje teško da same nađu olakšanje kada je toplo,“ rekla je dr Žil Tejlor-Pikar, poslovni direktor za Evropu u Alltechu.

Kada se svinje uznemire zbog stresa, među prvim stvarima na koje to utiče su njihove navike u ishrani. Kada jedu manje, svinje manje hraniva pretvaraju u mišiće, što smanjuje prosečan dnevni prirast i potencijalno povećava broj dana do tržišta. To takođe otvara vrata povećanom riziku zdravstvenih izazova i na kraju donosi dodatne troškove za proizvođače.

Mada se stres ne može u potpunosti izbeći, cilj treba da bude da se svede na minimum koliko god je to moguće. Dr Tejlor-Pikar predlaže neke brze savete da se smanje stres i njegova dejstva:

  • Smanjite broj slučajeva velikih promena temperature u staji.
  • Osigurajte da svaka svinja ima dovoljno prostora i ventilacije.
  • Obezbedite svinjama neograničen pristup svežoj i hladnoj pijaćoj vodi.
  • Selite, transportujte i radite sa svinjama rano ujutru.
  • Prilagodite ishranu da uključite tehnologije koje će podržati svinje tokom stresa.
  • Smanjite nivo energije u obrocima.

Podaci su pokazali da je povećanje toplote usled hraniva veće pri slabo svarljivim sirovinama sa visokim sadržajem celuloze ili obrocima sa mnogo sirovog proteina. Davanjem svinjama nuzproizvoda čvrste fermentacije Aspergillus niger može pomoći varenje celuloze i proteina da bi se smanjio stres izazvan toplotom.

„Antioksidantni minerali kao deo oruđa za manipulisanje ishranom se često dodaju obrocima za svinje koje se odgajaju u uslovina stresa izazvanog toplotom,“ rekla je Dr Tejlor-Pikar. „Kritičnu uloga creva kod stresa izazvanog toplotom su potvrdile mnoge eksperimentalne studije, tako da bi poboljšanje integriteta i zdravlja creva moglo dati značajan doprinos smanjenju negativnog ekonomskog uticaja stresa izazvanog toplotom u svinjarskoj industriji.“

Kontaktirajte nas

Alltech SRB d.o.o. Novi Sad

Adresa

Bulevar oslobođenja 36

21000 Novi Sad

Republika Srbija

Telefon

+381 63 566 811

E-mail

vcvetkovic@alltech.com

background image