Da li mikotoksini utiču na zdravlje i buduće performanse vaših junica?

2017-05-04

Jedno istraživanje u oblasti mlekarstva je otkrilo da se u prisustvu mikotoksina troškovi poslovanja mogu povećati za 3 procenta.

Bilo da je vaš cilj da održite postojeće ili da povećate svoje stado, upravljanje bolestima junica je bitno opredeljenje proizvođača.  Izloženost plesnima i mikotoksinima može junice učiniti prijemčivijim za enteritis (koji izazivaju E. coli i Salmonella) i pneumoniju, što, udruženo sa potencijalnim izazovima ishrane, ne samo da može izazvati uginuće, već može odložiti i nastupanje puberteta i izazvati dugoročne negativne efekte na reprodukciju i proizvodnju mleka.

Budućnost farme mlečnih goveda se zasniva na budućim junicama koje se proizvedu i odgaje, a to je proces koji može biti veoma skup. Trošak odgoja junice za zamenu je 2,77 USD dnevno, ili 1.736 USD od zalučenja do prvog teljenja.1

Potencijalni uticaj mikotoksina na zdravlje, imunitet i performanse ženske teladi i junica tokom rasta i u priplodu

U jednoj studiji na mlečnim govedima, troškovi proizvodnje su se u prisustvu mikotoksina povećali za 3 procenta.  Godišnji povraćaj iznad varijabilnih troškova je usled prisustva mikotoksina opao sa 14,5 procenata na 7,6 procenata.9

Mikotoksini:

 • Deluju na imunitet i povećavaju i osetljivost na druge bolesti i njihovu ozbiljnost, recimo enteritisa i respiratornih oboljenja (n.pr., respiratorna oboljenje goveda). Smanjuju titar vakcina i zaštitu koju vakcine pružaju.2
 • Odlažu nastupanje pubertete usled promena kod teladi/junica u rastu, a tipične šeme rasta se produžavaju, što izaziva produženje vremena do prvog osemenjavanja i prvog začeća.4
 • Doprinose nestabilnosti metabolizma i umanjuju karakteristike performansi, poput proizvodnje mleka i održivosti zdravlja vimena i nogu.4, 7
 • Menjaju apsorbovanje hranljivih materija i uticaj metabolizma na endokrini sistem, a dolazi i do supresije imunog sistema.2, 6, 7
 • Smanjuju unos hrane ili doprinose odbijanju hrane. 2, 3, 8, 9

U biljnom materijalu, naročito u uskladištenim proizvodima je prisutan veliki broj vrsta mikotoksina. Izlaganje tim složenim mešavinama mikotoksina može dovesti do neočekivanih zdravstvenih rizika.

Efekat mikotoksina na zdravlje i performanse životinja je dokazan i danas je sasvim prihvaćen. To naročito važi za preživare, posebno u uslovima stresa, recimo za telad.9 Zbog već postojećeg negativnog bilansa energije, smatra se da su krave u prelaznom periodu naročito osetljive na izlaganje hrani zagađenoj plesnima, sporama gljiva i mikotoksinima.10 Čini se da primena deaktivatora mikotoksina u uslovima kada se smatra da su čak i niski nivoi mikotoksina prisutni, u velikoj meri vraća produktivnost i finansijske dobiti.9

Istraživači poput dr Johane Fink-Gremels sa Univerziteta u Utrehtu u Holandiji smatraju da bi zamenske junice u mlečnom stadu usled bolesti u ranom životu i izazova u ishrani koje predstavljaju mikotoksini, potencijalno mogle izgubiti do 25 procenata svog punog genetskog potencijala za proizvodnju mleka. To nosi potencijalni trošak od 1.000 do 1,500 USD ili više tokom trogodišnjeg životnog proseka proizvodnje mleka buduće krave.

Delotvorno upravljanje mikotoksinima se odnosi na posmatranje celog izazova. Od farme do fabrike stočne hrane i od procene rizika do upravljanja hranivima, Alltech® Mycotoxin Management program pomaže da se zaštiti zdravlje vaših životinja, kvalitet vaših hraniva i bezbednost naših izvora hrane. Za dodatne informacije o Alltech Mycotoxin Management programu, posetite knowmycotokxins.com

Reference:

 1. Akins, M.S., and M.A. Hagedorn. 2015. The cost of raising dairy replacements: 2015 updates. Heifer Management Blueprints, University of Wisconsin Extension
 2. Mathur, S., P.D. Constable, R.M. Eppley, A.L. Waggoner, M.E. Tumbleson and W.M. Haschek. 2001. Fumonisin B1 is Hepatotoxic and Nephrotoxic in Milk Fed-Calves. Toxicological Sci. 60: 385-396.
 3. Al-Haidary, A., D.E. Spiers, G.E. Rottinghaus, G.B. Garner and M.R. Ellersieck. 2001. Thermoregulatory ability of beef heifers following intake of endophyte-infected tall fescue during controlled heat challenge. J. Anim. Sci. 79:1780-1788.
 4. Abeni, F., L. Migliorati, G.M. Terzano, M. Capelletti, A. Gallo, F. Masoero and G. Pirlo. 2014. Effects of two different blends of naturally mycotoxin contaminated maize meal on growth and metabolic profile in replacement heifers. Animal, 1-10.
 5. Marson, B. 2014. Bioeconomic assessment of organic mycotoxin binder in the diet of cattle fed agro-industrial byproducts. Masters thesis, Londrina State University, Brazil.
 6. Martin, L.M., K.M. Wood, P.L. McEwen, T.K. Smith, I.B. Mandell, A. Yiannikouris and K.C. Swanson. 2010. Effects of feeding corn naturally contaminated with Fusarium mycotoxins and/or a modified yeast cell wall extract on the performance, immunity and carcass characteristics of grain-fed veal calves. Anim. Feed Sci. Tech. 159:27-34.
 7. Gallo, A., G. Giuberti, J.C. Frisvad, T. Bertuzzi and K.F. Nielsen. 2015. Review on Mycotoxin Issues Ruminants: Occurrence in Forages, Effects of Mycotoxin Ingestion on Health Status and Animal Performance and Practical Strategies to Counteract their Negative Effects. Toxins 7:3057-111.
 8. Riet-Correa, F., R. Rivero, E. Odriozola, M. De Lourdes Adrien, R.M.T. Medeiros and A.L. Schild. 2013. Mycotoxicoses of Ruminants and Horses. J. Vet. Diagnostic Investigation 25(6):692-708.
 9. Van Eys, J., N. Beloglazova and R. Borutova. 2015. Mycotoxins in Dairy Cattle and Mycotoxin Deactivators, their Role and Economic Evaluation. Toxins, 7, doi:10.3390/toxins70x000x
 10. Fink-Gremmels, J. 2008. The role of mycotoxins in the health and performance of dairy cows. Vet. J. 176:84-92

Kontaktirajte nas

Alltech SRB d.o.o. Novi Sad

Adresa

Bulevar oslobođenja 36

21000 Novi Sad

Republika Srbija

Telefon

+381 63 566 811

E-mail

vcvetkovic@alltech.com

background image