Balansiranje: naći zlatnu sredinu pri suplementaciji mikroelementima

Mikroelementi su esencijalni u održavanju zdravlja i proizvodnji stoke. U tradicionanom smislu,  mikroelementi su se koristili iz hrane , na nivou minimalnih procenjenih količina, da bi se izbegli simptomi nedostatka , a ne nužno da bi se poboljšala produktivnost.
2018-09-27

Mikroelementi su esencijalni u održavanju zdravlja i proizvodnji stoke. U tradicionanom smislu,  mikroelementi su se koristili iz hrane , na nivou minimalnih procenjenih količina, da bi se izbegli simptomi nedostatka , a ne nužno da bi se poboljšala produktivnost. Snadbevanje pravom količinom i izvorom mikroelemenata je ključno u optimizaciji proizvodnje, zdravlja i cene stočne hrane, kao i umanjivanja štetnih uticaja na okolinu.

 

Rastuće polemike u vezi sa propisanim količinama mikroelemenata stavljaju nutricioniste u dilemu oko posledica ili nedovoljnog ili prekomernog uzimanja mikrolemenata. Njihov nedostatak odraziće se na zdravlje mlečnih krava, dovodeći do problema kao što su retencija posteljice i mastitis, a mogu umanjiti reprodukciju i laktaciju. Sa druge strane, prekomerna upotreba  mikroelemenata povećaće troškove hranjenja i povećati rizik od zagađivanja okoline i toksičnosti, dok takođe može dovesti i do neželjene interakcije među mineralima, što dovodi do slabe apsorpcije.

Dijetalni mikroelementi dolaze u sklopu hrane ili kao mineralni suplementi. Zahtevi Američkog nacionalnog istraživačkog veća (NRC) zasnovani su na oba  pomenuta izvora mikroelemenata, uzimajući u obzir njihove koeficijente apsorpcije. Mikroelementi iz sastojaka hrane obično imaju manji koeficijent apsorpcije u poređenju sa suplementima. Osim toga, mineralni suplementi se razlikuju u njihovoj biološkoj raspoloživosti. Zahtevi Američkog nacionalnog istraživačkog veća (2001) pokazali su se zadovoljavajućim za većinu minerala, osim za mangan i kobalt, za koje noviji podaci savetuju veće koncentracije.

Neorganski minerali u opštem slučaju imaju slabiju biološku raspoloživost u poređenju sa organskim mineralima. Neorganski minerali u buragu postaju slobodni i mogu da reaguju sa ostalim sastojcima hrane. Takodje se mogu vezati za druge minerale i proći kroz gastrointestinalni trakt neapsorbovani. Neorganski minerali takodje mogu sadržati izvor zagađenja, kao što su teški metali kadmijum i olovo. Prisustvo neorganskih mikroelemenata u premiksima može imati negativan efekat na stabilnost enzima i vitamina.

Da se zaobiđu ove nepouzdanosti u pogledu biološke raspoloživosti i apsorpcije neorganski minerali se često dodaju mnogo više nego što se zahteva, što može dodatno smanjiti njihovu apsorpciju , ugroziti zdravlje životinje i njene proizvodne rezultate.

Tehnologija totalne zamene (The Total Replacement Technology™ - TRT) – program mikroelemenata koji nudi Alltech (Bioplex®, Sel-Plex®)  obezbeđuje visoku dostupnost i izvore minerala kojima se može ući u trag, a zadovoljavaju potrebe životinje.

Većina režima ishrane namenjena periodu laktacije će obezbediti dovoljnu ili prekomernu količinu gvožđa, dok će druge mikroelemente sadržati u količinama ispod propisanih od strane NRC , u rasponu od 40-80%. TRT program  je prilagođen za većinu situacija, ali može se javiti potreba za njegovim prilagođavanjem u specifičnim slučajevima , kada su u pitanju ekstremne koncentracije. Redovna provera količine mikroelemenata u silažama je neophodna u  definisanju efikasnijeg mineralnog nutritivnog programa.

Kontaktirajte nas

Alltech SRB d.o.o. Novi Sad

Adresa

Bulevar oslobođenja 36

21000 Novi Sad

Republika Srbija

Telefon

+381 63 566 811

E-mail

vcvetkovic@alltech.com

background image