15 saveta za bolje proizvodne rezultate u živinarstvu

Kvalitetna ishrana, veterinarsko vođstvo, i više pažnje usmerene na menadžment farme i živine, pomoći će da osigurate bolje proizvodne rezultate.
2018-12-10

15 saveta za bolje proizvodne rezultate u živinarstvu

 

Postići dobaj uzgoj, organizaciju farme i zdravlje organa za varenje zahteva odlične veštine upravljanja i organizacije, a takođe i veliku pažnju ka detaljima. Kombinacija kvalitetne ishrane, stručnog vođstva, i povećana pažnja u menadžmentu farme i živine pomoći će da vaše jato ima najveće moguće šanse da dostigne svoj pun potencijal.

Na farmi uvek treba proveravati hranu, osvetljenje, prostirku, vazduh, vodu, bio-sigurnost, higijenu, prostor i osoblje. To je veoma detaljan pristup i dobra praksa menadžmenta, ne samo za vreme izleganja, već u celom životnom veku jata.

Neke kritične oblasti na koje se treba fokusirati su:

 1. Bio-sigurnost
  • Dobro definisana praksa bio-sigurnosti tokom proizvodnje brojlera (pre, za vreme i nakon useljenja) su krucijalne za uspešnu proizvodnju živine.
  • Efektivna bio-sigurnost može poboljšati higijenu , kontrolu štetočina i insekata na farmi i pomoći u sprečavanju širenja bolesti na jednoj farmi ili između više njih.
 2. Odmor izmedju 2 turnusa
  • Adekvatan odmor od najmanje 14 dana sa odgovarajućim čišćenjem i dezinfekcijom pre useljenja novog jata pomaže u smanjenju prenosa bolesti sa jednog jata na drugo i obezbeđuje neophodno vreme za pripremu novog jata.
 3. Priprema za useljenje
  • Priprema za useljenje je neophodna pre nego što stigne novo jato, da bi se sprečili gibici za vreme izleganja i perioda rasta.
  • Imajte na umu da kontrolišete sledeće: grejače, temperaturu poda, temperaturu i relativnu vlažnost vazduha, ventilaciju, pojilice, hranilice itd.
 4. Prevencija kokcidioze
  • Kokcidioza je bolest uzrokovana mikroskopskim crevnim parazitom. Ovaj parazit može da utiče na integritet creva i može da predisponira kod živine ostale intestinalne probleme. Održavanje crevnog integriteta u ovom periodu uz pomoć inovativnih tehnologija koje je omogućio Alltech® Gut Health Management program je kritično u stvaranju sredine pogodne za ostvarivanje maksimalnih proizvodnih rezultata živine, uprkos izazovima sa crevnim traktom.
 5. Izleganje
  • Sa današnjim poboljšanim genetskim potencijalom i brzim rastom živine, više vremena posvećuje se kritičnom periodu izleganja. Stoga obezbedjivanje dobrog starta u proizvodnji živine može imati ogroman uticaj na buduće zdravlje jata i njegove proizvodne rezultate.
  • Period izleganja je važno vreme za rast organa za varenje i razvoj izbalansirane mikroflore.
 6. Prostirka
  • Prostirka na farmi predstavlja krevet za živinu. Osim što će stajati i odmarati se u ovoj postelji, ptice će prirodno i kljucati u njoj. Stanje prostirke i kvalitet imaju uticaj na zdravlje intestinalnog trakta brojlera, počevši od vremena useljenja pa tokom cele proizvodnje.
  • Vlažna prostirka predstavlja opasnu okolinu za zdravlje organa za varenje. Bez pravilnog održavanja prostirke, makar parcijalnog, vlažna prostirka može biti plodno tlo za potencijalne patogene i može biti početna tačka intestinalnog stresa koji se dalje razvija u bolest. Kako se problemi usled mokre prostirke povećavaju, nivo amonijaka na farmi raste, što može biti štetno za zdravlje živine. Mnogo je jednostavnije i lakše sprečiti vlažnost prostirke pre nego što se pojave problemi.
  • Neki faktori koje treba uzeti u obzir pri sprečavanju vlažnosti prostirke su: tip materijala, kvalitet prostirke, debljina prostirke, kvalitet vode, menadžment pojilica, menadžment osvetljenja, ventilacija i temperatura.
  • Prostirka koja je suviše suva i prašnjava može biti jedan od mnogih pokazatelja da živina ne uzima dovoljno vode. Suviše prašnjavog materijala može dovesti do respiratornih problema.
 7. Voda
  • Živina će generalno konzumirati više vode nego hrane. Posledica toga je da voda predstavlja najkritičniji hranjivi sastojak za živinu. Prisustvo čiste vode će smanjiti izazove i maksimalno povećati proizvodne rezultate.
  • Faktori koje treba uzeti u obzir prilikom analize menadžmenta vode uključuju:
   • Kvalitet, visinu, pritisak, sadržaj minerala i dostupnost
   • Čistoća i redovno održavanje pojilica/regulatora pre useljenja jata i za vreme uzgoja
   • Eliminacija biofilma i naslaga kamenca
   • Održavanje opreme za napajanje
 8. Ishrana
  • Živina mora imati jednostavan pristup hrani. Pravilna visina hranilica u skladu sa visinom živine pomaže da se ne rasipa hrana i mešanja hrane sa prostirkom, i omogućava da sva živina ima pristup hrani. Adekvatan pristup hrani takodje se postiže praćenjem preporuka proizvođača hranilica u pogledu broja životinja po sudu za hranjenje ili po liniji korita hranilice.
  • Živina će prirodno kljucati po prostirci ali izbegavanje ostajanja bez hrane pomoći će da živina ne kljuca prostirku prekomerno. Jednostavne mere poput aktiviranja okidača u hranilicama i kontrola nivoa hrane na farmi može pomoći u sprečavanju ovakvih pojava.
  • Dobar kvalitet hrane koja izbegava zagađivače poput mikotoksina je važan faktor za dobre proizvodne rezultate.
 9. Naseljenost
  • Gušća naseljenost živine naročito u preopterećenim uslovima stanovanja ima dokazano negativan uticaj na proizvodne rezultate, uzrokujući stres za živinu i utičući na njihov intestinalni mikrobiom.
  • Smanjenje gustine naseljenosti tokom celog proizvodnog procesa živine može pomoći u smanjenju izazova i problema.
 10. Okolina
  • Menadžment okoline farme u opštem slučaju uključuje mnogo komponenti, kao što su temperatura, relativna vlažnost, ventilacija i osvetljenje.
  • Razumevanje da ove nabrojane komponente funkcionišu zasebno i u medjusobnoj zavisnosti može pomoći u boljem upravljanju i organizaciji na farmi.
 11. Nadzor
  • Povećanje frekvencije obilaska jata i analiza njihove aktivnosti  može pomoći u ranom otkrivanju bolesti.
  • Dnevno praćenje temprature, vlažnosti i ventilacije na farmi, a takodje i spoljašnje temperature je preporučljivo.
  • Praćenje prelaznih perioda može pomoći da ustanovimo šta se dešava na farmi (na primer na prelazu iz dana u noć, u vremenu useljenja, za vreme izleganja, promene ishrane itd)
  • Praćenje potrošnje hrane i vode pomaže da se bolje isprati napredak jata.
 12. Nadzor opreme
  • Rutinski obilasci na farmi će takodje pomoći da oprema funkcioniše u radnom stanju.
 13. Provera smrtnosti
  • Izbacite iz jata uginule životinje što pre.
 14. Zdravlje jata
  • Sarađujte sa veterinarom u osmišljavanju programa prilagođenom zdravlju vašeg jata.
 15. Komunikacija i timski rad
  • Postarajte se da postoji dobra komunikacija i koordinacija između svih osoba uključenih u pomaganje na farmi i time ćete omogućiti da vođenje farme teče glatko, a upravljanje i briga o intestinalnom zdravlju vašeg jata bude bolje kvalitetnija i uspešnija.

Ovaj članak se originalno pojavio u Chicken Farmers of Canada's January 2018 issue na temu upotrebe antimikrobne strategije.

Kontaktirajte nas

Alltech SRB d.o.o. Novi Sad

Adresa

Bulevar oslobođenja 36

21000 Novi Sad

Republika Srbija

Telefon

+381 63 566 811

E-mail

vcvetkovic@alltech.com

background image