Četiri ključne komponente kod nege teladi

Odgoj zdravih junica je ključna komponenta koja će osigurati da da buduće stado bude visoko produktivno.
2019-03-19

Odgoj zdravih junica je ključna komponenta koja će osigurati da da buduće stado bude visoko produktivno. Slab rast mlade teladi uveliko će uticati na proizvodnju mleka u budućnosti. Uzevši to u obzir, čak i u zahtevno vreme teljenja, telad ne smemo zapostaviti.

Postoje 4 ključne oblasti na koje treba obratiti pažnju pri uzgoju zdravih junica:

  • Kolostrum
  • Rana ishrana
  • Razvoj buraga
  • Okruženje

Kolostrum

 

Kolostrum je prvi izvor hranjivih materija, vitamina i antitela (imunoglobulina) koje će tele primiti. Imunoglobulini iz kolostruma štite tele od patogenih organizama i bolesti u toku kritičnog perioda razvoja sopstvenog imunog sistema kod mladih preživara. Sposobnost apsorbovanja kolostruma najveća je u toku prva 4 sata nakon rođenja, nakon kojih, ona počinje da opada tokom prva 24 časa mladunčevog života.

Po pravilu, tele bi trebalo da popije 10% telesne mase (približno 3-4 litre kvalitetnog kolostruma u toku prva 2 časa, jer bi odlaganje prvog podoja značajno moglo umanjiti kapacitet apsorpcije – a nesposobnost da se apsorbuje dovoljno imunoglobulina iz kolostruma tele čini podložnim na oboljenja. Drugi podoj trebalo bi da bude 8 časova kasnije, pre prelaska na mleko ili zamenu mleka za telad.

 

Rana ishrana

Rana ishrana je važna za pred-preživarski period kod teladi, da bi se uspešno preveli u preživare sa dobrim proizvodnim rezultatima, a takodje i da bi bili sposobni da tele snabdevaju energijom i hranjivim sastojcima potrebnim za razvoj njihovog imunog sistema.

Zlatno pravilo kaže da telad treba da udvostruče težinu pre zalučenja (sa 8-10 nedelja starosti), a to se najbolje postiže u toku tih par meseci kada je efikasnost ishrane na vrhuncu. Stoga, tele od 40 kg trebalo bi da ima prirast od 0.6kg dnevno. Da bismo ovo postigli, treba da tele hranimo u količini od 15% telesne težine (približno 0.6 litara za životinju od 40 kg). Pri tome treba imati na umu da, u ovom stadijumu, sirište teleta nije dovoljno veliko da primi 6 litara mleka odjednom.

Teletu je potrebno oko 325 gr zamene za mleko da bi se održali. Mleko u prahu sadrži 12.5% DM (suve materije), što menja 2.6 litara. Telad težine oko 40kg koja su hranjena sa 4 litre dnevno (približno 10% svoje telesne mase) dostižu rast od 200 g dnevno. Medjutim, telad težine veće od 40kg će teško dostići ovaj nivo. Zamena za mleko ima manji sadržaj masti i energije od punomasnog mleka, i kao takvo, potrebno je da se daje u većoj količini.

Pri rastvaranju mleka u prahu, uvek vodite računa da 125 gr rastvorenog  mleka u prahu daje do 1 litre  - dakle ne dodaje se 1 litra vode u 125 gr. Zamena za mleko mora da prati tabelu željenih vrednosti rasta.

 

Razvoj buraga

Burag mora da bude potpuno funkcionalan da bi u kasnijem periodu života mogao uspešno da funkcioniše. Razvoj buraga potpomognut je sadržajem skroba u koncentratima stočne hrane, koje bi trebalo ponuditi  2-3 nedelje nakon rodjenja.

Da bi ojačala zid buraga, telad bi morala da imaju pristup slami. Medjutim, izbegavajte ishranu sa visokim sadržajem sena, jer je rizik od pregrevanja sena velik, i može dovesti do nadutosti u stomaku, odnosno do ispunjavanja buraga senom koje ne može biti probavljeno na pravi način. Ovo dalje smanjuje kapacitet unosa koncentrata.

Okruženje

Nakon rodjenja, tele bi trebalo što brže osušiti i staviti u čisto, suvu sredinu, bez promaje. Dodavanje posteljine poput piljevine i treseta, može biti korisno ukoliko se redovno dopunjuje i održava tako da konstantno ostaje suvo.

Čišćenje hranilica je neophodno u održavanju zdravlja životinja, pri čemu prioritet imaju najmladje životinje, a ispiranje pre dodavanja nove količine hrane će pomoći da se smanji rizik od oboljevanja. Čista, sveža voda uvek bi trebalo da je dostupna, pošto konzumirano mleko odlazi u sirište, ne ostavljajući tečnosti u buragu, neophodne za varenje koncentrata.

 

Promene u okviru grupa bi trebalo da budu svedene na minimum, a telad slične veličine i doba trebalo bi da bude grupisana zajedno.

 

Zaključak

Zajedno sa dobrom praksom brige o životinjama, zdravo stado sa jakim buragom i dobrim imunitetom možete odgojiti fokusirajući se na :

  • Kolostrum – kod koga je bitan i kvalitet i količina, i postoji samo jedna šansa da to dobro odradite.
  • Rana ishrana – pratite stanje životinje i njen prirast u toku ovog perioda, da biste bili sigurni da je hranite na način koji zadovoljava njene potrebe.
  • Razvoj buraga – koristite slamu i druga vlakna da bi se burag dobro razvijao.
  • Okruženje – neka prostor u kome životinje borave uvek bude čist, suv i bez nepovoljnih faktora.

Kontaktirajte nas

Alltech SRB d.o.o. Novi Sad

Adresa

Bulevar oslobođenja 36

21000 Novi Sad

Republika Srbija

Telefon

+381 63 566 811

E-mail

vcvetkovic@alltech.com

background image