DE-ODORASE

 

DE-ODORASE to bezpieczny, naturalny sposób redukcji i utrzymania niskiego poziomu amoniaku w budynkach dla zwierząt. Powstaje z naturalnego ekstraktu z juki, który ma zdolność wiązania amoniaku i innych szkodliwych gazów gdy jest włączony do dawki pokarmowej. DE-ODORASE może zmniejszać poziom amoniaku i dwutlenku węgla oraz liczbę drobnoustrojów w powietrzu. Przyczynia się do utrzymania zdrowia układu oddechowego oraz stwarza zdrowsze środowisko zarówno dla zwierząt jak i dla hodowcy.

Dane kontaktowe:

Alltech Poland

Alltech Poland Sp. z o.o.
ul. Starościńska 1/17
02-516 Warszawa
Tel: 48 22 872 41 97
fax: 48 22 612 74 81
e-mail: biuro@alltech.com

NIP: 952-18-77-093
KRS 0000068933
Sąd Rejonowy dla M. ST. Warszawy w Warszawie
XIII  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy:
850 000,00 zł

background image