Odnowiona witryna Knowmycotoxins.com firmy Alltech, bardziej przyjazna do użytku w terenie!

2016-04-15

Dzięki otrzymywanym od rolników opiniom oraz wynikom kilkumiesięcznych testów, zespół Programu Zarządzania Ryzykiem Skażenia Mikotoksynami firmy Alltech, zaktualizował witrynę Knowmycotoxins.com.

„Zmieniliśmy kształt strony, tak aby była ona przydatnym narzędziem zarówno dla rolników, jak i żywieniowców oraz innych specjalistów z branży. Strona zawiera obecnie bogate zasoby dotyczące wszystkich gatunków i jest przyjazna dla urządzeń mobilnych, dzięki czemu lepiej odpowiada potrzebom osób pracujących w terenie, czyli przeważającej części społeczności branży rolnej”, powiedział Jonathan Younger, globalny szef marketingu zespołu Programu Zarządzania Ryzykiem Skażenia Mikotoksynami firmy Alltech. „Zachowując tożsamość naszej globalnej marki, całkowicie zmieniliśmy wygląd naszej strony w myśl trzech zasad: funkcjonalności, przydatności i innowacyjności”.

Uruchomiona w 2007 roku strona została całkowicie przeprojektowana, dzięki czemu jest bardziej czytelna, dostosowana do użytku z poziomu smartfona i tableta oraz zawiera bogate zasoby zawierające analizy mikotoksyn, które można przejrzeć i pobrać. Knowmycotoxins.com jest użyteczną lokalizacją dla wszystkich, którzy chcą uzyskać więcej informacji na temat zagrożenia mikotoksynami, dzięki położeniu dużego nacisku na zachowanie prostoty prezentacji tego skomplikowanego zagadnienia.

Mikotoksyny są produkowane przez pleśnie i grzyby podczas wegetacji, zbiorów oraz magazynowania. Do chwili obecnej zidentyfikowano przeszło 500 różnych mikotoksyn, które zanieczyszczają większość pasz przeznaczonych dla zwierząt. Pasze skażone są zwykle kilkoma rodzajami mikotoksyn, co ma niekorzystny wpływ na zdrowie i wydajność zwierząt.

Rozwojowi pleśni i grzybów oraz produkcji mikotoksyn zwykle sprzyja wysoka temperatura i wilgoć. Jednak produkcję mikotoksyn mogą też stymulować warunki niekorzystne dla roślin, takie jak susza.

Witryna Knowmycotoxins.com jest elementem programu edukowania różnych segmentów rynku branży paszowej, w jaki sposób uchronić się przed niekorzystnym działaniem mikotoksyn zanieczyszczających pasze. Strona będzie platformą wymiany najnowszych informacji związanych z najaktualniejszymi doniesieniami i badaniami dotyczącymi mikotoksyn, testów na obecność mikotoksyn wykonywanych w ramach programu Alltech 37+  oraz całościowych rozwiązań dla łańcucha produkcji pasz od wysiewu do skarmienia.

Dane kontaktowe:

Alltech Poland

Alltech Poland Sp. z o.o.
ul. Starościńska 1/17
02-516 Warszawa
Tel: 48 22 872 41 97
fax: 48 22 612 74 81
e-mail: biuro@alltech.com

NIP: 952-18-77-093
KRS 0000068933
Sąd Rejonowy dla M. ST. Warszawy w Warszawie
XIII  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy:
850 000,00 zł

background image