Alltech kontynuuje inwestycje w przyszłych liderów branży mlecznej.

2016-04-21

Alltech, światowy lider wśród firm zajmujących się żywieniem zwierząt, ogłosił rozpoczęcie kolejnej edycji programu rozwoju kariery w branży mlecznej Alltech Dairy Career Development Program (DCDP) 2016, na który w tym roku przeznaczył budżet w wysokości 1 mln USD. Program otwiera fantastyczne możliwości przed siedmioma najlepszymi absolwentami wyższych uczelni z całego świata, pragnących specjalizować się w branży mlecznej.

Mimo, że mleczarstwo przeżywa kryzys na całym świecie, Alltech w dalszym ciągu inwestuje w swój wyjątkowy program rozwoju zawodowego, ukierunkowany na kształcenie przyszłych liderów branży. Funkcjonujący od początku 2012 roku program stawia na długofalowe kształcenie i rozwój specjalistów, którzy będą potrafili podnosić opłacalność produkcji poprzez innowacyjne technologie żywieniowe poprawiające zdrowie, dobrobyt i wydajność zwierząt. Program prowadzony jest pod nadzorem dr Aoife Lyons, dyrektor ds. inicjatyw edukacyjnych w firmie Alltech.

„Dzisiejsi absolwenci jutro będą odpowiedzialni za podejmowanie decyzji”, mówi dr Lyons. „Alltech zamierza nie tylko szkolić i udostępniać wiedzę, ale również pokazywać absolwentom eksperymentalne sposoby nauki. Stawiający nacisk na umiejętności praktyczne program umożliwia absolwentom, którzy interesują się hodowlą krów mlecznych, uczestnictwo w opracowywaniu rozwiązań problemów nękających branżę i wywarcie wpływu na jej dalszy rozwój.”

Zakwalifikowani do programu kandydaci będą uczyć się poprzez kontakt z najlepszymi w swojej klasie fermami, pracując nad fascynującymi innowacjami w zakresie żywienia bydła mlecznego. Kandydaci przejdą również gruntowne szkolenie w zakresie stosowania pionierskiego systemu żywienia bydła mlecznego firmy Alltech.

„Naszym celem jest wychowanie następnej generacji specjalistów żywienia bydła mlecznego, którzy będą potrafili wspierać i rozwijać branżę w skali globalnej”, powiedział Neil Keane, dyrektor handlowy działu przeżuwaczy w firmie Alltech. „Bieżące wyzwania, takie jak niskie zapotrzebowanie na eksport, nadmierna podaż na rynku oraz ciągłe zmiany klimatyczne wciąż silnie oddziaływują na branżę mleczną.    Nasza inwestycja pokazuje jak ważna dla firmy Alltech jest światowa produkcja mleczna oraz jak głęboko wierzymy w konieczność wpierania jej przyszłych liderów”.

Absolwenci studiów licencjackich i magisterskich z zakresu hodowli zwierząt, mleczarstwa, ekonomii mleczarstwa oraz wydziałów weterynarii mogą składać zgłoszenia od 15 kwietnia do 31 maja 2016 r. Wybrani kandydaci rozpoczną staż w ramach Dairy Career Development Program we wrześniu 2016 r.

Zapraszamy kandydatów do zgłaszania się na stronie http://education.alltech.com/.

Dane kontaktowe:

Alltech Poland

Alltech Poland Sp. z o.o.
ul. Starościńska 1/17
02-516 Warszawa
Tel: 48 22 872 41 97
fax: 48 22 612 74 81
e-mail: biuro@alltech.com

NIP: 952-18-77-093
KRS 0000068933
Sąd Rejonowy dla M. ST. Warszawy w Warszawie
XIII  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy:
850 000,00 zł

background image