Biuro Alltech Poland zostało założone w 2001 roku.

Nasz zespół z powodzeniem współpracuje z wiodącymi na rynku integratorami, producentami premiksów, mieszalniami pasz oraz gospodarstwami w całej Polsce.

Wspieramy naszych partnerów zapewniając im dostęp do najnowszych badań i technologii, aby wspólnie wychodzić naprzeciw głównym wyzwaniom w produkcji zwierzęcej.

Organizujemy seminaria, konferencje i wykłady, a także spotkania i dyskusje, aby podzielić się naszymi innowacjami i zasugerować skuteczne rozwiązania w odpowiedzi na codzienne wyzwania.
 

Informacja

Produkty firmy Alltech znajdują się na listach referencyjnych pasz dozwolonych do karmienia bydła mlecznego wydanych przez spółdzielnie mleczarskie MLEKPOL oraz PIĄTNICA.

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1829/2003 w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy, z późniejszymi zmianami, GMO (organizmy zmodyfikowane genetycznie), ani składniki wytworzone przy użyciu organizmów genetycznie zmodyfikowanych nie zostały wykorzystane w produkcji produktów znajdujących się w ofercie firmy Alltech Poland Sp. z o.o.

Podstawy odporności u cieląt.

Podstawy odporności u cieląt.

Na odporność u cieląt ma wpływ znacznie więcej czynników  niż immunoglobuliny siarowe i szczepienia. Odporność na choroby to zdolność cielęcia do zwalczenia chorób i utrzymania dobrego stanu zdrowia, na co wpływ ma dieta, miejsce chowu i odchów.

 

Edycja 13 Programu Alltech Young Scientist rozpoczęta!

Program Alltech Young Scientist (AYS), którego 13 edycja właśnie się rozpoczyna, uważany jest za jeden z najbardziej prestiżowych konkursów dla studentów nauk rolniczych na całym świecie.

Dane kontaktowe:

Alltech Poland

Alltech Poland Sp. z o.o.
ul. Starościńska 1/17
02-516 Warszawa
Tel: 48 22 872 41 97
fax: 48 22 612 74 81
e-mail: biuro@alltech.com

NIP: 952-18-77-093
KRS 0000068933
Sąd Rejonowy dla M. ST. Warszawy w Warszawie
XIII  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy:
850 000,00 zł

background image