Zapotrzebowanie na mikroelementy w nowoczesnym żywieniu krów mlecznych

Większość badań dotyczących krów mlecznych koncentruje się na zapotrzebowaniu na białko i energię, podczas gdy pierwiastki śladowe są często pomijane. Jednak gdy nie uwzględnimy ich roli, mogą pojawić się problemy – w tym te związane z interakcją między mikroelementami zawartymi w paszy i wodzie.

Test Alltech 37+ identyfikuje teraz pięć dodatkowych mikotoksyn, mogących mieć wpływ na produkcyjność zwierząt.

Zespół zarządzania ryzykiem skażenia mikotoksynami firmy Alltech może teraz przeprowadzać analizy ponad 40 różnych mikotoksyn w paszach dla zwierząt.

Informacja

Produkty firmy Alltech znajdują się na listach referencyjnych pasz dozwolonych do karmienia bydła mlecznego wydanych przez spółdzielnie mleczarskie MLEKPOL oraz PIĄTNICA.

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1829/2003 w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy, z późniejszymi zmianami, GMO (organizmy zmodyfikowane genetycznie), ani składniki wytworzone przy użyciu organizmów genetycznie zmodyfikowanych nie zostały wykorzystane w produkcji produktów znajdujących się w ofercie firmy Alltech Poland Sp. z o.o.

Edycja 13 Programu Alltech Young Scientist rozpoczęta!

Program Alltech Young Scientist (AYS), którego 13 edycja właśnie się rozpoczyna, uważany jest za jeden z najbardziej prestiżowych konkursów dla studentów nauk rolniczych na całym świecie.

Podstawy odporności u cieląt.

Podstawy odporności u cieląt.

Na odporność u cieląt ma wpływ znacznie więcej czynników  niż immunoglobuliny siarowe i szczepienia. Odporność na choroby to zdolność cielęcia do zwalczenia chorób i utrzymania dobrego stanu zdrowia, na co wpływ ma dieta, miejsce chowu i odchów.

 

Pages

background image