Melkeku

 

Alltechs løsninger for melkeproduksjon gir kundene et konkurransefortrinn via ernæringsteknologi som er skreddersydd for å møte de utfordringer som påvirker den moderne produksjon av meieriprodukter og dens lønnsomhet.

 

 

Utfordringer ved melkeproduksjon:

 

Alltechs programmer for styring av melkeproduksjon:

 

Gut Health Management 
Å forvalte tarmhelsen riktig er helt essensielt for å legge et grunnlag som gir stabil ytelse og profitabel melkeproduksjon. Sunne dyr spiser og produserer mer effektivt, noe som sikrer at de yter maksimalt. Alltechs program for tarmhelseforvaltning fokuserer på dyrets utvikling ved å tilføre gode bakterier, bygge immunforsvar og maksimere vekst og effektivitet.

 

Mycotoxin Management
Dyrene dine er jobben din. Det er vår jobb å beskytte dem. Sikring av god dyrehelse begynner med fôrkvaliteten. Mykotoksiner, som dannes av muggsopp, kan påvirke dyrets ytelse og produsentens lønnsomhet på en rekke måter. En effektiv mykotoksinkontroll handler om å se hele bildet. Fra gård til mølle, og fra risikovurdering til fôrstyring. Alltechs Mycotoxin Management kan bidra til bedre dyrehelse og holde en høy kvalitet på fôret og øke sikkerheten på mattilførselen vår.

 

Mineral Management
– Mineralstyringsprogrammet garanterer organiske mineraler som dyret enkelt kan ta opp, lagre og utnytte og således være i stand til å møte det moderne husdyrholdets krav til næring som gir rask vekst, maksimal reproduksjonsevne og optimal dyrehelse.

 

Feed Efficiency
Programmet for fôringseffektivitet hjelper dyrene dine å opprettholde best mulig helse gjennom livssyklusen. Dette gjøres ved å ta for seg problemer knyttet til næring, inkludert fordøyelse, variasjon i fôret, fôrkostnad og den generelle ytelsen. Fordi fôrkostnaden er en bøndenes største utgiftsposter, og ofte utgjør inntil 70 prosent av produksjonskostnadene, er det viktig å forvisse seg om at hver munnfull med fôr blir fordøyd effektivt. Alltechs program for effektiv fôrstyring hjelper bøndene å oppnå stabil ytelse i buskapens kosthold. Programmet benytter seg av teknologi som samarbeider med dyrenes eget fordøyelsessystem for å stabilisere pH-verdien i vommen, sørge for maksimal frigivning av næringsstoffene og senke fôrkostnadene.

 

Protein Management
Proteinstyringsprogrammet gir en jevn kilde til protein av høy kvalitet, som gir dyrene dine proteinene og energien de trenger for å produsere på topp – spesielt i tider med miljø- eller produksjonspåkjenninger som kan resultere i redusert inntak. Ved å pakke de samme næringsstoffene inn i en mindre pakke, sikrer det at buskapen tar opp det de trenger for å klare seg gjennom dagen. Alltechs proteinstyringsprogram gir en oversikt over produkter og løsninger som passer buskapen din best, slik at det er fôret som må arbeide bedre, ikke dyrene.

 

Alltechs Dairy ASSIST

 

  • Våre erfarne rådgivere kan evaluere bedriftens styrker og identifisere hvilke praktiske områder som kan øke inntjeningen din.

  • Ved å følge den tilpassede Dairy ASSIST* evaluering kan din lokale Alltech-rådgiver vise deg de verdiene og forbedringene som er gjort mulig ved hjelp av våre støttede programmer og anbefalte løsninger.

  • Ta ett skritt fram, og sikre framtiden din ved å jobbe sammen med Alltech for økt fortjeneste på jobben du gjør.

 

*Dairy ASSIST er et diagnostiseringsverktøy som analyserer de viktigste ytelsesdataene. Ved å beregne resultatene fra gården din kan vi anbefale ernæringsmessige løsninger for å forbedre lønnsomheten som et resultat av økt effektivitet på en mer bærekraftig måte.

 

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan Alltechs løsninger hjelpe din melkeproduksjon, kan du kontakte os her

Kontakt oss

Alltech Norway AS
Pb. 220
6802 Førde
​Norway
 
Telefon: +47 57 82 71 00
 
 
Besøksadresse: 
 
Alltech Norway AS, (avdeling for agrikultur)
Indre Hornnesvika 9, 6809 Førde

Alltech Norway AS, (avdeling for aquakultur)
Høyteknologisenteret Seksjon 15
Thormøhlens gate. 55
5008 Bergen

Vi hører gjerne fra dere...

 

background image