Mineral Management

Alltech® Mineral Management benytter seg av en såkalt Total Replacement Technology (TRT), som er med på sikre at de organiske mikromineralene blir bedre absorbert, lagret og utnytter mer av dyret.

Mineral Management - Aqua

Alltech har vist at en moderne tilnærming til mineraler kan oppnås ved å gi utelukkende organiske mineraler ved signifikant lavere tilførsel, uten å gå på kompromiss med resultatene i moderne akvakultur. 

Mycotoxin Management

Alltechs Mycotoxin Management anlegger et helhetlig perspektiv på utfordringer knyttet til mykotoksin - fra å identifisere problem og begrense virkningene av mykotoksiner på dyrenes yteevne og dermed også på lønnsomheten.

Protein Management

Alltechs Protein Management er løsninger som er tilpasset din besetning, og hjelper dyret med å utnytte fôret bedre og mer effektivt.

Pages

background image