Mycotoxin Management

Alltechs Mycotoxin Management har et helhetlig perspektiv på utfordringene knyttet til mykotoksin - fra å identifisere problemene og begrense innvirkningen av mykotoksiner på dyrenes yteevne og dermed også på lønnsomheten.

 

 

Crop Science

Planteproduktet IMPRO-GRAIN® og jordforbedringsproduktet SOIL-SET® har fokus på sunnere jord, og medvirker til bedre kvalitet og høyere utbytte i planteavlen.

Calf Development

God helse er avgjørende faktorer for hvordan kalven utvikler seg. Alltech har utviklet konseptet Calf Development som handler om utviklingen av det naturlige immunforsvaret og gir grunnlag for en god vekst. Dette starter med BLUEPRINT Melk, til kalver som skal ha en best tenkelig start.

 

Fjærkre

Alltechs løsninger gir kundene et konkurransefortrinn via ernæringsteknologi som er skreddersydd for å møte de utfordringer som påvirker den moderne fjærkreproduksjonen og dens lønnsomhet.

Feed Efficiency

Alltech Feed Efficiency består av naturlige ernæringsmessige løsninger, som er skreddersydde for å optimere moderne fiskeoppdrett.

Pages

background image