Planteavl

 

 

 

Planteproduktet IMPRO-GRAIN® og jordforbedringsproduktet SOIL-SET® har fokus på sunnere jord, og medvirker til bedre kvalitet og høyere utbytte i planteavlen.

 

 

 

 

 

Kontakt oss

Alltech Norway AS
Pb. 220
6802 Førde
​Norway
 
Telefon: +47 57 82 71 00
 
 
Besøksadresse: 
 
Alltech Norway AS, (avdeling for agrikultur)
Indre Hornnesvika 9, 6809 Førde

Alltech Norway AS, (avdeling for aquakultur)
Høyteknologisenteret Seksjon 15
Thormøhlens gate. 55
5008 Bergen

Vi hører gjerne fra dere...

 

background image