Mineraler/Tilskuddsfôr

 

Moderne husdyrproduksjon er avhengig av en moderne tilførsel av mineraler. Alltech Mineral Management benytter seg av Total Replacement Technology (TRT) for å sikre at de organiske mikromineraler blir bedre absorbert, lagret og utnyttet av dyret. Alltech har vist at slik moderne tilgang kan optimalisere resultater ved en signifikant lavere tilførsel, i overenstemmelse med globale, miljømessige forventninger om reduserte utslipp av mineral.

 

 

Melkeku_50_TRT_150x150.jpg  Allround_150x150.jpg  Selen_Boost_150x150.jpg

Sinku TRT_150x150.jpg  Allround øko_150x150.jpg  Sinku øko_150x150.jpg

Produs dia-forebygger_150x150.jpg  Produs dia-stopp_150x150.jpg  Vitcox_150x150.jpg

Keto-Nia supplement_150x150.jpg  Calcium supplement_150x150.jpg  Drenchgun-150X150.jpg

AlleBlock_150x150.jpg 

Kontakt oss

Alltech Norway AS
Pb. 220
6802 Førde
​Norway
 
Telefon: +47 57 82 71 00
 
 
Besøksadresse: 
 
Alltech Norway AS, (avdeling for agrikultur)
Indre Hornnesvika 9, 6809 Førde

Alltech Norway AS, (avdeling for aquakultur)
Høyteknologisenteret Seksjon 15
Thormøhlens gate. 55
5008 Bergen

Vi hører gjerne fra dere...

 

background image