Innspill fra North Atlantic Seafood Forum

Behovet for protein fra fisk kommer til å øke dramatisk de neste år. Hvordan skal vi løse dette behovet, med bærekraftige løsninger? Se hva noen av næringens nøkkelspillere ved North Atlantic Seafood Forum i 2013 sa om fremtiden.

Kontakt oss

Alltech Norway AS
Pb. 220
6802 Førde
​Norway
 
Telefon: +47 57 82 71 00
 
 
Besøksadresse: 
 
Alltech Norway AS, (avdeling for agrikultur)
Indre Hornnesvika 9, 6809 Førde

Alltech Norway AS, (avdeling for aquakultur)
Høyteknologisenteret Seksjon 15
Thormøhlens gate. 55
5008 Bergen

Vi hører gjerne fra dere...

 

background image