Gyllebehandling

 

SlurryTive+ – Gyllebehandling

 

Mer homogen gylle: SlurryTive+ gir en mer homogen gylle, noe som sikrer bedre gjennomstrømming i gyllekanaler og/-kummer. Dermed blir det enklere blant annet å flytte gylle fra fjøs/stall til beholder.

 

Mer nitrogen: Sammensetningen av SlurryTive+ øker nitrogenbindingen i gyllen og øker dermed muligheten for nitrogenbindingen i gyllen og øker dermed muligheten for nitrogenopptak på jordene.

 

Mindre lukt: SlurryTive+ har også egenskaper som gjør at fjøsets/stallens inneklima blir betydelig forbedret, siden luftens ammoniakkinnhold reduseres som følge av nitrogenbindingen. En stor fordel for de som jobber i fjøset/stallen - og naboene når gyllen spres på jordene.

 

Virker i praksis: Alle praktiske forsøk viser økt homogenitet, bedre nitrogenbinding og en reduksjon i ubehagelig lukt.

 

Instruksjoner:

1. Tilsett 20 g SlurryTive+ gylletilsetning per m3 gylle i tanken.

2. Tilsett deretter 20 g SlurryTive + gylletilsetning per m3 gylle i beholderne.

3. Hver gang etter tømming tilsettes 20 g SlurryTive+ gylletilsetning per m3 gyllekapasitet i kanalene

Dette tilsetter 20 g SlurryTive+ gylletilsetning til gyllen du produserer.

 

De porøse stoffene i pulveret er bygget opp i et åpent gitter av tetraedre, med indre hulrom som kan absorbere og frigi ioner, og virker derved som en molekylær sikt.

 

SlurryTive+-pulveret fungerer etter prinsippet om at negativt og positivt ladde ioner byttes om. Dette binder ammoniakken til gyllen og mengden av ammoniakkdamp reduseres

kraftig. Pulveret har også en positiv effekt på gyllen under omrøring slik at resultatet blir en mer homogen masse.

 

Ta kontakt med kontoret eller direkte til en av våre selgere i ditt område for tilsending av dokumentasjon eller ønsker mer informasjon om produktet.

 

Mengde:10 kg
Varenr.: 9491

Kontakt oss

Alltech Norway AS
Pb. 220
6802 Førde
​Norway
 
Telefon: +47 57 82 71 00
 
 
Besøksadresse: 
 
Alltech Norway AS, (avdeling for agrikultur)
Indre Hornnesvika 9, 6809 Førde

Alltech Norway AS, (avdeling for aquakultur)
Høyteknologisenteret Seksjon 15
Thormøhlens gate. 55
5008 Bergen

Vi hører gjerne fra dere...

 

background image