LUNCH & LEARN - Haugesund and Florø

2018-10-04

Alltech og Fjell Technology Group inviterer til gratis Lunch & Learn for oppdrettere med følgende tema:

  • Hva er Aquate og hvorfor brukes det som en naturlig fôrtilsetning?
  • Organiske Mineraler – en ʺgame changerʺ for bedre fiskehelse?
  • Fôr til RAS – hva vet vi og hva vet vi ikke?
  • Fishsludge Recovery System (FRS) – Fiskeslam, en utfordring for miljø og drift, men også en verdifull ressurs

 


 

HAUGESUND

Dato: 10.04.2018
Tid: 09:30 – 14:00 inkl. lunch
Sted: Scandic Maritim Hotel

FLORØ
Dato: 12.04.2018
Tid: 11:30 – 16:00 inkl. lunch
Sted: Quality Hotel

Påmelding:
Epost: ekvamme@alltech.com   
Tlf.: 907 22 815
Frist: 01.04.2018

 


 

FOREDRAGSHOLDERE:

 

Hans Jacobsen

Hans har sin utdanning innen fôrprosessering fra NMBU og er i avslutningsfasen av sitt PhD prosjekt hvor han har studert bruken av enzymer i laksefôr. Hans har også vært involvert i flere industrielle forsøk både i Norge og på Færøyene de siste 7 årene. Dette har vært forsøk hvor man har sett på effektene av Alltech sine ernæringsløsninger i storskala. 

 

Gijs Rutjens

Gijs er utdannet innen ernæring og immunologi og har arbeidet med oppdrett i RAS og deretter med utvikling av spesialfôr til ulike fiskeslag. Gijs er ledende på sitt fagfelt og har lang erfaring med hva som kreves av fôr for å oppnå best mulige resultater. Gijs jobber i dag med teknisk oppfølging av kunder for å bistå i alle fôrrelaterte utfordringer. 

 

John Sweetman

Med 35 år i oppdrettsbransjen med oppdrett av en rekke ulike marine arter over hele verden har John en unik erfaring. John har nå fokus på Alltech sine bio-teknologiske ernæringsløsninger i tillegg til koordinering av EU-prosjekter, PhD studenter og forskningsallianser.

 

Leif Gunnar Madsen

Utdannet ingeniør fra Bergen Ingeniørhøyskole i 1974 med økonomisk tilleggsutdannelse fra NHH. Leif har 40 års erfaring innen etablering og utvikling av teknologibaserte virksomheter primært innen industri- og olje/gass markedet. Han er i dag CEO i familieeide Fjell Technology Group, etablert i 2012 som en direkte fortsettelse av Fjell Industries med 40 års historie.

 

 

 

Alltech er et verdensledende bio-teknologiselskap med fokus på dyrehelse. Selskapet vært 36 år i markedet og har over 5000 ansatte.
Alltech er tilstede i 128 land og mer enn 100 forskere arbeider tett med over 20 forskningsinstitusjoner verden over. Alle produkter er naturlige og
øker opptak av næringsstoffer, beskytter og styrker fisk og dyr. Bedre dyrehelse gir økt lønnsomhet til oppdretter og bonde.

 

Fjell Technology Group har 40 års erfaring fra behandling av ulike typer biologisk råstoff, og avløpsvann fra industriell og offentlig sektor. Sammen med utvalgte partnere har vi nå utviklet en prosess for behandling av avløpsvann fra settefiskanlegg, herunder RAS-anlegg. Prosessen renser faste partikler og oppløste ingredienser fra avløpsvannet og omdanner dette til verdifullt pulver til bruk i for eksempel gjødsel. Teknologien som benyttes i prosessen er ekstremt kompakt, robust og energieffektiv

 

 

 

     Alltech Norway AS

     Høyteknologisenteret Seksjon 15

     Thormøhlens gate. 55

     5008 Bergen

     https://global.alltech.com/norge

     http://www.fjelltg.no/
 

 

              

 

 

Kontakt oss

Alltech Norway AS
Pb. 220
6802 Førde
​Norway
 
Telefon: +47 57 82 71 00
 
 
Besøksadresse: 
 
Alltech Norway AS, (avdeling for agrikultur)
Indre Hornnesvika 9, 6809 Førde

Alltech Norway AS, (avdeling for aquakultur)
Høyteknologisenteret Seksjon 15
Thormøhlens gate. 55
5008 Bergen

Vi hører gjerne fra dere...

 

background image