Η Alltech Greece ιδρύθηκε το 2005 και εδρεύει στην Θεσσαλονίκη, της Βόρειας Ελλάδας. Αναπτύχθηκε ταχύτατα και σήμερα, αποτελεί μια κορυφαία εταιρεία στο κλάδο της διατροφής των ζώων.

Αυτό που προσφέρουμε, είναι μια πληθώρα λύσεων που ενισχύουν την παραγωγηγότητα της φάρμας καθώς και νέες, καινοτόμες τεχνολογίες για τον επαγγελματία της βιομηχανίας ζωοτροφών

Η Alltech Greece, ηγείται της πορείας για μια εφικτή παραγωγή σε όλα τα είδη ζώων βοηθώντας, τους κτηνοτρόφους να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις ενός συνεχώς ανταγωνιστικού περιβάλλοντος.

Συνέδριο ONE 2018

Η λέξη ιδέα προέρχεται από το αρχαιοελληνικό  ρήμα  ‘ οράω-ορώ  ‘ , που σημαίνει βλέπω. Ο Da Vinci, ο Edison, οι αδερφοί Wright , o Tesla , ο Bell, ο Borlaug και ο Fleming – όλοι αυτοί είχαν την ικανότητα να δούνε ό,τι  οι υπόλοιποι δεν μπορούσαν. Επειδή διέκριναν τις δυνατότητες που υπήρχαν και επιδίωξαν να τις υλοποιήσουν , έχουμε φως. Έχουμε αφθονία τροφών. Μπορούμε ακόμη και να πετάμε. Οι ιδέες αλλάζουν τα πάντα.

Χοιροτροφεία

Λύσεις για την χοιροτροφία  
Οι λύσεις της Alltech παρέχουν στους πελαάες μας ένα συγκριτικό πλεονέκτημα μέσω των τεχνικών διατροφής οι οποίες είναι προσαρμοσμένες για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που επηρεάζουν τη σύγχρονη παραγωγή χοίρων και τη κερδοφορία των χοιορτροφικών επιχειρήσεων.

 

Χοιροτροφία Προκλήσεις:

Διαχείριση Μονάδας / PIG ASSIST

Εντερική Υγεία / ACTIGEN 

Επικοινωνία

Alltech Greece

Βασ. Όλγας 233, Ντεπώ

Θεσσαλονίκη , 54655

Τηλ: 2310 461 332

Φαξ: 2310 466 191

background image