Sel-Plex

Sel-Plex logo

Sel-Plex je Alltechov zaštićeni organski selenski kvasac proizveden u prirodnom obliku. Organski oblik omogućava bolju absorpciju, skladištenje i bolje iskorištenje kod životinja, od onog u neorganskom obliku.  Selen ima važnu ulogu u metabolizmu, omogućavajući normalan rast, reprodukciji, neutralizaciji slobodnih radikala te pomaže obrambenom mehanizmu u borbi protiv infekcija.

Synergen

Synergen je nusproizvod fermentacije Aspergillus niger na čvrstom supstratu koji sadržava rezidualnu enzimsku aktivnost.

Synergen omogućuje fleksibilniji pristup u izradi krmnih smjesa, uz uključivanje nusproizvoda ili smanjivanje nutritivnih ograničenja u obroku. Dokazano je kroz proizvodne rezultate životinja da ostaje učinkovit u širokom rasponu uvjeta kojima se hrana za životinje izlaže u procesu proizvodnje.

Vrste životinja: svinje, perad i akvakultura

Yea-Sacc

Yea-Sacc logo

Yea-Sacc je živa kultura kvasca bazirana na Saccharomyces cerevisiae soj 1026. Ovaj soj je specijalno odabran zbog svog djelovanja na povećavanje  performansi životinja. S niskom razinom uključenja i velikim brojem istraživanja koji potvrđuju njegov način djelovanja i rezultate u performansama životinja,  Yea-Sacc predstavlja vrhunski proizvod za uporabu kod tovnih goveda, mliječnih krava, ovaca i konja.

Vrste životinja: Mliječne krave, tovna goveda, konji, svinje, ovce.

Pages

background image