Sel-Plex

Sel-Plex logo

Sel-Plex je Alltechov zaštićeni organski selenski kvasac proizveden u prirodnom obliku. Organski oblik omogućava bolju absorpciju, skladištenje i bolje iskorištenje kod životinja, od onog u neorganskom obliku.  Selen ima važnu ulogu u metabolizmu, omogućavajući normalan rast, reprodukciji, neutralizaciji slobodnih radikala te pomaže obrambenom mehanizmu u borbi protiv infekcija.

Vrste životinja i ostala primjena: Mliječne krave, tovna goveda, perad, svinje, akvakultura, konji, kućni ljubimci, koze, ovce, toksične i sigurnosne studije, hrana za ljude obogaćena selenom.

Za više informacija molimo kontaktirajte lokalne predstavnike Alltecha ili posjetite stranicu: https://www.alltech.com/sel-plex

Kontakt

Alltech Hrvatska d.o.o.

Josipa Lončara 3, 10090 Zagreb
 

Telefon: +385 (0)1 2339 588
Fax:       +385 (0)1 2339 008

email adresa: Alltech.com/croatia

 

 

ALLTECHOV MENADŽMENT MIKOTOKSINA
http://www.knowmycotoxins.com/

Rado bi htjeli čuti Vaše mišljenje...

background image