Mycosorb A+

Uz više od pedeset pet eksperimenata in vivo, način rada Mycosorb-a podržava 16 doktorskih i 19 magistarskih projekata, a dodijeljeno mu je osam patenata koji štite njegovu inovativnu strukturu i zaštićeno vlasništvo nad procesom proizvodnje. Povećan stupanj produktivnosti neizbježno donosi nove izazove i rizike za modernu proizvodnju životinja, a uključivanje Mycosorb-a u prehranu može predstavljati rješenje za to.

Kontakt

Alltech Hrvatska d.o.o.

Josipa Lončara 3, 10090 Zagreb
 

Telefon: +385 (0)1 2339 588
Fax:       +385 (0)1 2339 008

email adresa: Alltech.com/croatia

 

 

ALLTECHOV MENADŽMENT MIKOTOKSINA
http://www.knowmycotoxins.com/

Rado bi htjeli čuti Vaše mišljenje...

background image