Bio-Mos

Bio-Mos logo

Bio-Mos je proizvod deriviran iz stanične stjenke odabranog soja kvasca,koji  poboljšava performanse životinja. Zdravlje crijeva i njihov integritet ključni su za  optimalno zdravlje i produktivnost životinja. Upravo tu Bio-Mos ima važnu ulogu jer „hrani“ GI trakt i na taj način  poboljšava performanse životinja i povećava proizvodnju.

 

Vrste životinja: Mliječne krave, tovna goveda, svinje, perad, konji, kućni ljubimci, zečevi, akvakultura

Za više informacija kontaktirajte lokalne predstavnike Alltecha.

Kontakt

Alltech Hrvatska d.o.o.

Josipa Lončara 3, 10090 Zagreb
 

Telefon: +385 (0)1 2339 588
Fax:       +385 (0)1 2339 008

email adresa: Alltech.com/croatia

 

 

ALLTECHOV MENADŽMENT MIKOTOKSINA
http://www.knowmycotoxins.com/

Rado bi htjeli čuti Vaše mišljenje...

background image