Alltechova rješenja za mliječno govedarstvo

Alltechova prirodna rješenja za hranidbu mliječnih krava pružaju odgovore na izazove s kojma se suočavaju proizvođači mlijeka danas. Neki od tih izazova su:

Zdravlje probavnog sustava /  BIO-MOS, ACTIGEN,

Retencija placente / SEL-PLEX

Opskrba proteina / OPTIGEN

Zdravlje buraga / YEA-SACC, OPTIGEN

Učinovito iskorištavanje hrane /YEA-SACC​

Dugovječnost / BIOPLEX

Toplotni stres / YEA-SACC, OPTIGEN​

Šepavost / BIOPLEX

Mastitis / BIOPLEX

Plodnost / SEL-PLEX,BIOPLEX

 

 

 

FUNKCIJA BURAGA I ISKORIŠTAVANJE HRANE

Optimalna funkcija buraga osigurava platformu za maksimalno povećanje konzumacije suhe tvari i njeno iskorištavanje. Što je burag duže u zoni učinkovite probave, veći je potencijal oslobađanja hranjiva iz krmiva.

YEA-SACC® iz Alltecha stimulira bakterije odgovorne za probavu vlakana i uklanjanje kiselina. Time se postiže optimalan pH buraga te učinkovitija probava krmiva i voluminozne krme. Povećana dostupnost hranjivih tvari rezultira povećanjem proizvodnje mlijeka te smanjenjem potrebe krava da uzimaju ova vrijedna hranjiva iz svojih tjelesnih rezervi. Smanjenje tjelesnih rezervi utječe na zdravlje krava i uzrokuje probleme kod plodnosti. Svojim prisustvom na tržištu preko 30 godina, YEA-SACC dokazano djeluje na povećanje proizvodnje mlijeka, poboljšanje plodnosti, stabiliziranje okoliša buraga, poboljšavanje iskorištenja krmiva i poboljšavanje probavljivosti.

 

MENADŽMENT OPSKRBE MINERALIMA –PODUPIRANJE IMUNOSNOG SUSTAVA

Menadžment opskrbe mineralima nije više samo stvar utvrđivanja nedostatka minerala. Neodgovarajuća opskrba mineralima može imati  velike posljedice na zdravlje i produktivnost, te na kraju, može uzrokovati velike troškove. Profesionalan pristup opskrbe mineralima spriječit će nedostatak minerala te ujedno poboljšati zdravlje stada i njegove performanse. Tradicionalna opskrba mineralima nije u skladu s modernom poljoprivrednom proizvodnjom. Organske oblike  BIOPLEX® i SEL-PLEX®  iz Alltecha, životinje bolje absorbiraju, skladište i iskorištavaju te bolje udovoljavaju velikim potrebama  za hranjivima u modernoj proizvodnji.  Također, organski minerali se manje izlučuju u okoliš.

Cilj opskrbe mineralima je poboljšanje imuniteta kako bi se povećala otpornost prema infekcijama i smanjila težina posljedica infekcije. Poboljšana otpornost prema bolestima povećava kvalitetu mlijeka te omogućava proizvođačima da postignu maksimalni potencijal.

 

Nedostatak minerala kod krava uzrokuje:

 • Pojavu mastitisa
 • Zadržanu posteljicu
 • Povećanje broja somatskih stanica (SCC)
 • Smanjenje plodnosti
 • Laminitis

 

Alltechova paleta uključuje: BIOPLEX Bakar, BIOPLEX Mangan, BIOPLEX Cink i SEL-PLEX, organski selen. Svi ovi minerali nalaze se u obliku najsličniji onima koji se prirodno nalazi u biljkama. BIOPLEX i SEL-PLEX podupiru imunsoni sustav, smanjuju broj somatskih stanica, poboljšavaju zdravlje vimena i produktivnost što se vidi i u skraćenju servisnog perioda.

Zaraženo vime proizvodi manje mlijeka od nezaraženog, i kao rezultat, dvije trećine troškova mastitisa proizlazi od smanjene proizvodnje mlijeka. Također, zaraženo vime će imati direktan utjecaj  na broj somatskih stanica što će utjecati i na kvalitetu mlijeka te smanjenje otkupne cijene mlijeka. Sve ovo gore navedeno ima važan učinak na zdravlje životinja i profitabilnost farme.

 

ZDRAVLJE PROBAVNOG SUSTAVA

Zdrav probavni sustav od izuzetne je važnosti za postizanje dobrih performansi životinja i povećanje proizvodnje mlijeka. Sve počinje s teladi kojoj je potrebna pomoć kako bi zadržala zdravu mikrofloru. Nestabilna mikroflora vodi do loše probave, povećane izloženosti toksinima i patogenima te smanjenju imuniteta. Posljedice su smanjena absorpcija hranjiva i povećanje mortaliteta. Poznato je da su neke bakterije prisutne u crijevima dobre a neke  štetene. Neuravnotežen odnos često dovodi do bolesti i loših performansi, stoga je stabilnost probavnog sustava od kritične važnosti za profitabilnu proizvodnju mlijeka.  Alltech nudi prirodna rješenja BIO-MOS® i ACTIGEN™ , koja pomažu u aktivaciji dobrih bakterija, grade prirodnu obranu, poboljšavaju zdravlje životinja i omogućuju maksimalnu stopu rasta.

 

Učinci BIO-MOS i ACTIGEN kod teladi:

 • Bolja konzumacija i porast tjelesne težine
 • Poboljšan metabolički profil teladi
 • Smanjen broj parazita cryptosporidium  u prvih 3 tjedana života
 • Poboljšan imunosni odgovor na respiratorne infekcije
 • Smanjen rizik od pojave proljeva

 

 

 

OPSKRBA PROTEINIMA I PROBAVA VLAKANA

Mikrobni protein je najučinkovitiji izvor proteina za krave. Njegov aminokiselinski profil je veoma sličan onome iz mlijeka. Mikrobi burga traže stalnu opskrbu neproteinskim izvorom dušika (NPN), kao i amino kiseline i izvore energije kako bi proizvele mikrobni protein koji je onda direktno dostupan kravi. Međutim, višak NPN može uzrokovati povećanje razine uree u krvi  te smanjiti plodnost i proizvodnju. Iz toga razloga važno je osigurati optimalnu ali konstantnu opskrbu tijekom dana.

OPTIGEN® je tehnološko rješenje koje poboljšava konverziju hrane u mliječnih krava preko konstantne opskrbe dušikom bakterije buraga. Korištenjem optigena optimizira se proizvodnja mikrobnog proteina čime se postiže bolje iskorištenje hrane, zdravlje buraga i fermentacija. Zahvaljujući svom sastavu i koncentriranom obliku, OPTIGEN omogućava formulaciju isplativijeg obroka uz postizanje maksimalnih performansi.

Prednosti OPTIGEN

 • Optimizira proizvodnju mlijeka
 • Isplativija formulacija obroka
 • Pomaže u osiguravanju stalne i ujednačene razine dušika u buragu
 • Poboljšava proizvodnju mikrobnih proteina i probavu vlakana
 • Pomaže u održavanju učinkovitosti buraga
 • Povećava sadržaj masti u mlijeku i razinu proteina
 • Smanjuje razinu uree u mlijeku
 • Smanjuje razdoblje od teljenja do ponovne bređosti krava
 • Smanjuje izlučivanje dušika

 

MENADŽMENT MIKOTOKSINA

Mikotoksini su poizvodi plijesni koji se javljaju na polju, tijekom žetve i skladištenja. Na mnogo načina mogu utjecati na performanse životinja i profitabilnost farme.

 

Djelovanje mikotoksina kod krava:

 • Smanjena proizvodnje mlijeka
 • Zaraženost mlijeka Aflatoksinom M1
 • Slabiji imunitet
 • Povećanje reakcija na vakcinacije
 • Povećanje broja somatskih stanica
 • Smanjena plodnost
 • Embrionalna smrtnost
 • Intestinalna krvarenja/ krvavi feces
 • Lošija funkcija buraga- smanjena probave vlakana, simptomi acidoze
 • Oštećenja jetre i/ili bubrega
 • Oticanje noge ili vimena

Jedinstvena tehnologija proizvodnje Mycosorb A+® čini ga najnaprednijim vezačem mikotoksina na tržištu. Smanjujući  absorpciju mikotoksina, Mycosorb A+ smanjuje negativne učinke mikotoksina na njihovo zdravlje. Mycosorb A+  je nova generacija vezača mikotoksina sa snažnim sposobnostima vezanja mikotoksina, širokim spektrom adsorpcije i povećane učinkovitosti. Mycosorb A+ nudi farmerim i proizvođačima rješenja koja ograničavaju učinke većeg broja mikotoksina nego ikada prije.

.

 

 

Kontakt

Alltech Hrvatska d.o.o.

Josipa Lončara 3, 10090 Zagreb
 

Telefon: +385 (0)1 2339 588
Fax:       +385 (0)1 2339 008

email adresa: Alltech.com/croatia

 

 

ALLTECHOV MENADŽMENT MIKOTOKSINA
http://www.knowmycotoxins.com/

Rado bi htjeli čuti Vaše mišljenje...

background image