Важни съвети за справяне с микотоксините при съхранение на фуражите за животни

Важни съвети за справяне с микотоксините при съхранение на фуражите за животни

Микотоксините са честа заплаха в борбата за оптимално здраве и ефективност в животновъдството. Подценяването на риска им, в който и да е етап от производството, може да доведе до заболявания и големи финансови загуби.

Освен мерките, които се вземат за справяне с микотоксините преди прибиране на реколтата, производителите трябва да бъдат също толкова бдителни, когато става въпрос за риска от тях и след прибиране на самата реколта. Много видове се продуцират по време на съхранението на фуражите и представляват точно толкова голям проблем, колкото и тези възникващи на полето.

Пренебрегнатите минерали в съвременните дажби за млечни крави

Значението на минералите в съвременните дажби за млечни крави

Нуждите от минерали в съвременните дажби за млечни крави

Повечето научни  изследвания са фокусирани върху нуждите на млечните крави от протеин и енергия, като минералите често се пренебрегват. Когато обаче не се отчита ролята на последните, могат да възникнат сериозни проблеми, в т.ч. и смущения, или взаимодействия с други компоненти във фуража и водата.

Видове минерали

Цинк:

Растеж от червата: Влиянието на микрофлората при прасетата

Влиянието на микрофлората при прасетата

Разнообразието на микрофлората при прасетата или тяхната микробна екосистема варира в различните отдели по протежението на гастроинтестиналния тракт, тъй като в някои от тях, където условията са по-неблагоприятни - микробното разнообразие намалява, за разлика от други, които благоприятстват микробния растеж.

Pешения за по-висок добив и изравненост при картофи

Програма Alltech Crop Science

При научно изследване проведено в Ирландия с два сорта картофи  са установени впечатляващи резултати – 6% по висок добив и изравненост на произведените картофи с програмата Crop Science на Alltech.

Бъдещето на дигиталните технологии в птицевъдството

Дигитални технологии, птицевъдство, Alltech

Ръстът на птицевъдството е безмилостен. В действителност, въпреки продължаващото предпочитание към свинското месо в Азия, се очаква световното потребление на пилешко месо да надхвърли потреблението на свинското месо до 2022 г. Понастоящем, консумацията на яйца продължава да расте, защото яйцата не са скъпи, те имат добър вкус и е лесно да се обработят и включат в други храни. Приемането им от почти всички култури и религии гарантира, че птицевъдството ще продължи да просперира.

Pages

background image