Mycotoxinen - Het verstopte gevaar in ruwvoer!

Mycotoxinen - Het verstopte gevaar in ruwvoer!
2018-05-09

Mycotoxinen.... Wat zijn dat? Schimmels produceren van nature gifstoffen genaamd mycotoxines. Deze gifstoffen hebben een negatieve impact op de gezondheid en prestaties van dieren en uiteindelijk ook op de consument. Dieren komen in contact met mycotoxines via het grasland, ingekuild ruwvoer, granen, bijproducten, mengvoeders en strooisel. Mycotoxinevorming kan plaatsvinden op het groeiende gewas, gedurende de oogst en tijdens de opslag.

Er zijn ongeveer 500 mycotoxines bekend met ieder een eigen specifieke giftige werking.Interacties tussen verschillende mycotoxinen kunnen leiden tot een onverwacht hoge toxiciteit bij dieren en maken de diagnose beduidend moeilijker.

 

Hoe hoog is het mycotoxinen risico voor melkkoeien?

Er is een EU-brede analyse uitgevoerd van diervoeders voor de bepaling van het mycotoxinegevaar voor melkkoeien. Deze analyse is uitgevoerd door Alltech's Mycotoxin Management Team en heeft de volgende resultaten opgeleverd:

* 40% van de maiskuil monsters waren besmet met 4-5 mycotoxinen
* Type B trichothecenen (bijv. DON)
* Type A trichothecenen (bijvoorbeeld T-2)
* Zea en Penicillium waren de meest voorkomende

--> 74% van de maiskuilmonsters en 65% van de TMR-monsters hadden een hoog Risico Equivalent (RE) voor  melkvee.

 

Weet u hoeveel mycotoxinen u kosten?  

Mycotoxinen kunnen de prestaties, vruchtbaarheid, darmgezondheid en immuniteit nadelig beïnvloeden en orgaanbeschadiging veroorzaken. Mycotoxinen beïnvloeden op vele manieren de prestaties van dieren en hiermee de winstgevendheid van landbouwbedrijven.

Een analyse* heeft de nadelige effecten van mycotoxinen op de melkproductie als volgt berekend:

+ 46,6% meer somatische cellen (+244 x 1000 / ml)
- 0,62 kg minder melk per koe per dag
- 0,19 € minder winst per koe per dag

Oftewel 80 per koe per jaar!

* Bron: Acosta et al., 2005; Avaind et al., 2005; Korosteleva et al., 2007; Agovino en Andrieu, 2008; Korosteleva et al., 2009; Musa et al., 2014; Santos en Fink-Gremmels, 2014; Hulik en Zeman, 2014 

 

Risicobeoordeling met behulp van de Alltech 37+® mycotoxine analyse

Tot nu toe zijn meer dan 500 verschillende mycotoxinen geïdentificeerd. Alltech's 37 + ® mycotoxine analyse biedt een brede beoordeling van het mycotoxinerisico voor uw dieren in vergelijking met standaardanalyses, die ogeveer 5-6 mycotoxinen detecteren.

Alltech 37+ is een geavanceerde mycotoxine-analyse methode voor het bepalen van mycotoxineverontreiniging in diervoeders.

Met behulp van vloeistofchromatografie met massaspectrometriekoppeling (LS-MS / MS) is het mogelijk om - snel en betrouwbaar - meer dan 37 mycotoxinen te analyseren uit een enkel monster of een mengvoedermonster.
De 37+ mycotoxine-analyse maakt hierdoor een veel uitgebreidere analyse mogelijk in vergelijking met de standaardanalyse.

Beoordeling van het mycotoxinegevaar:

1. Detectie van meer dan 40 mycotoxinen
2. Onderscheidt verschillende mycotoxinen tegelijkertijd
3. Bepaalt het totale risico voor bepaalde diersoorten
4. Garandeert nauwkeurigheid en objectiviteit van resultaten volgens ISO/IEC 17025:2005
5. Grondstoffen, voedergewassen, bijproducten, kant en klare levensmiddelen en totaal gemengde rantsoenen       kunnen worden onderzocht.
6. Grote database opgebouwd met wereldwijde informatie over mycotoxinen

 

Het 37+ analyserapport geeft inzicht in mogelijke mycotoxinerisico's. 

Het 37+ analyserapport vat de resultaten op een duidelijke manier samen, geeft een schatting van het mycotoxinegehalte en adviseert in eventuele te nemen risicobeperkende maatregelen.
Bent u geïnteresseerd in Alltech's 37+ mycotoxine analyse? 

Ontvangt u graag direct meer infomatie, of u wil graag een Alltech adviseur over de Alltech 37+ mycotoxine analyse spreken?

Bel ons of mail ons! U kunt ons bereiken per:

Tel. +32 (0) 51 622 920
E-mail alltechbe@alltech.com

Bezoek http://www.knowmycotoxins.com voor meer informatie over mycotoxinen.​

Contacteer ons

Alltech België BVBA

Klerkenstraat 92-94

B-8650 Klerken-Houthulst

Tel.

+32 (0) 51 622 920

E-mail

alltechbe@alltech.com

 

background image