Allzyme SSF

2018-04-20

การทดลองการแตกตัวของอาหารสัตว์ในเวลา 48 ชั่วโมง

อาหารสัตว์ปริมาณ 20 กรัม ถูกใส่ไว้ในบีกเกอร์ขนาด 400 มิลลิลิตร และใส่เอนไซม์ปริมาณ 2 เท่าจากปริมาณที่แนะนำลงไป การแบ่งกลุ่มทดลองออกเป็น 3 กลุ่ม             

  1. ใส่น้ำเปล่าแต่ไม่ใช้เอนไซม์เลย
  2. ใส่น้ำเปล่า​และเติมเอนไซม์ของบริษัทคู่แข่ง​ในปริมาณ 2 เท่าจากปริมาณที่แนะนำให้ใช้ต่อตันอาหาร
  3. ใส่น้ำเปล่า​และเติมออลไซม์ เอสเอสเอฟ​ในปริมาณ 2 เท่าจากปริมาณที่แนะนำให้ใช้ต่อตันอาหาร

เติมนํ้าปริมาณ 200 มิลลิลิตร ลงในแต่ละกลุ่มทดลองแล้วเขย่าเล็กน้อยและเก็บไว้ในอุณภูมิห้องเป็นเวลา 48 ชั่วโมง

สรุปผลการทดลอง

  • ออลไซม์ เอสเอสเอฟ มีประสิทธิภาพในการแตกตัวของอาหารสัตว์ได้สูงมาก
  • การทำงานร่วมกันของเอนไซม์ที่ผลิตผ่านกระบวนการหมักแบบอาหารแข็ง (Solid State Fermentation) จะช่วยเพิ่มการแตกตัวของอาหารและเพิ่มปริมาณสารอาหารที่อยู่ในรูปที่สัตว์สามารถนำไปใช้ได้ง่าย
  • เนื่องจากมีสารอาหารที่อยู่ในรูปที่พร้อมใช้งานเยอะขึ้นดังนั้นสัตว์จึงมีเวลามากขึ้นที่จะดูดซึมสารอาหารเหล่านี้เข้าสู่ร่างกายก่อนที่ส่งผ่านไปยังระบบขับถ่าย

เท่ากับว่าสัตว์จะลดปริมาณการขับถ่ายอาหารที่ยังไม่ย่อย นั่นหมายถึงเราสามารถประหยัดค่าอาหารได้มากยิ่งขึ้น

ติดต่อเรา

บริษัท ออลเทค ไบโอเทคโนโลยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด

33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส แกรนด์ พระราม 9

ทาวเวอร์เอ ชั้น 19  ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง

เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์  0-2168 1118

โทรสาร    0-2168 1119

background image