แม่สุกรจะได้ประโยชน์มากขึ้นจากปริมาณจากแร่ธาตุที่น้อยลงได้อย่างไร?

ระยะตั้งท้องและระยะให้นมเป็นช่วงเวลาที่สำคัญซึ่งการส่งผ่านแร่ธาตุต่างๆ จากแม่สู่งลูกอาจส่งผลต่อความอยู่รอดของลูกสุกร
2017-10-31

ระยะตั้งท้องและระยะให้นมเป็นช่วงเวลาที่สำคัญซึ่งการส่งผ่านแร่ธาตุต่างๆ จากแม่สู่งลูกอาจส่งผลต่อความอยู่รอดของลูกสุกร

โดยทั่วไปแล้วการเสริมแร่ธาตุทำได้โดยการใช้แร่ธาตุอนินทรีย์ อย่างไรก็ดีเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นใหม่นั้นก็เป็นการนำไปสู่ยุคใหม่ของธาตุอาหาร

หนังสือฉบับใหม่ล่าสุดชื่อว่า “Brazilian Tables for Poultry and Swine” หรือข้อมูลการให้อาหารสัตว์ปีกและสุกรของบราซิล ยืนยันถึงประสิทธิภาพของการเสริมแร่ธาตุอินทรีย์ในสัตว์กระเพาะเดี่ยว ซึ่งเกษตรกรเริ่มใช้ธาตุอาหารอินทรีย์และเห็นประสิทธิภาพและผลกำไรที่เพิ่มขึ้น ปัจจุบันเราทราบว่าการให้แร่ธาตุในรูปแบบที่เหมาะสมเป็นหัวใจสำคัญของการปรับปรุงผลการดำเนินงานของกิจการเลี้ยงสัตว์ สุขภาพสัตว์ และความสามารถในการผลิต

ผลศึกษาแสดงให้เห็นว่าแร่ธาตุอินทรีย์ (OTM):

  • มีความสามารถในการดูดซึมสารอาหารได้มากกว่าแร่ธาตุอนินทรีย์ (Close 2006)
  • มีการออกฤทธิ์ทางชีวภาพสูง (Peters and Mahan 2004, 2014)
  • ลดความกังวลเรื่องปฏิสัมพันธ์ของแร่ธาตุในเชิงลบ (Peters et al. 2014)

คุณภาพของลูกสุกรเริ่มต้นที่แม่สุกร

การเปลี่ยนแปลงรูปแบบแร่ธาตุสามารถส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถในการผลิตแม่สุกรและการผลิตสุกรโดยรวมของคุณ แม่สุกรส่งต่อแร่ธาตุในปริมาณที่มากพอให้กับตัวอ่อนในระยะตั้งท้อง (Mahan et al. 2009) ซึ่งหมายความว่า ระยะตั้งท้องและระยะให้นมเป็นช่วงเวลาที่สำคัญอย่างยิ่งต่อผลผลิตของแม่สุกร และความอยู่รอดของลูกสุกร

ผลศึกษาที่ตีพิมพ์ในวารสารสัตวศาสตร์ของบราซิล หรือ Brazilian Journal of Animal Science พบว่า แม่สุกรที่ได้รับแร่ธาตุอินทรีย์สามารถผลิตลูกสุกรแรกคลอดที่มีน้ำหนักมากขึ้น และหลังจากนั้น 21 วัน พบว่าปริมาณธาตุเหล็กในตับและเลือดของลูกสุกรเพิ่มขึ้น

“การให้แร่ธาตุไบโอเพล็กซ์กับแม่สุกรนั้น เท่ากับว่าเรากำลังให้แร่ธาตุที่ดูดซึมได้ง่ายขึ้น ซึ่งในทางกลับกันทำให้แม่สุกรมีความสามารถในการผลิตมากขึ้น และยังส่งต่อแร่ธาตุไปยังลูกสุกรได้มากขึ้นอีกด้วย” รัสเซลล์ กิลเลียม ผู้จัดการส่วนธุรกิจสุกรของออลเทคในสหรัฐอเมริกากล่าว “ผลลัพธ์ที่ได้คือเราสามารถลดต้นทุนในการผลิตสุกรหย่านมได้”

แนวทาง “ใช้น้อยได้มาก”

เทคโนโลยีการทดแทนเต็มรูปแบบของออลเทคได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองการผลิตสมัยใหม่ และปริมาณแร่ธาตุที่ในปริมาณที่สัตว์ของคุณต้องการ ออลเทคได้พิสูจน์ให้เห็นว่า การจัดการแร่ธาตุอาหารในรูปแบบที่ทันสมัยทำได้โดยการใช้แร่ธาตุอินทรีย์ที่อยู่ในรูปของไบโอเพล็กซ์และเซลเพล็กซ์ในปริมาณที่ต่ำกว่าแร่ธาตุอนินทรีย์อย่างมาก พร้อมทั้งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอีกด้วย 

 

 

ในปัจจุบันประสิทธิภาพในการผลิตนั้นถือได้ว่าเป็นจุดมุ่งหมายที่สำคัญที่สุดของอุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกร การให้แร่ธาตุที่ไม่เหมาะสม อาจก่อให้เกิดผลกระทบอันใหญ่หลวงต่อสุขภาพและความสามารถในการผลิตอันเป็นสาเหตุของต้นทุนที่สูงขึ้น

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนการจัดการแร่ธาตุของออลเทคและเทคโนโลยีการทดแทนเต็มรูปแบบ คลิกที่นี่ 

 

ติดต่อเรา

บริษัท ออลเทค ไบโอเทคโนโลยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด

33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส แกรนด์ พระราม 9

ทาวเวอร์เอ ชั้น 19  ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง

เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์  0-2168 1118

โทรสาร    0-2168 1119

background image