วิวัฒนาการของเอนไซม์ในอาหารสัตว์

2018-05-07

แม้ว่าเอนไซม์นอกเนื้อเยื่ออาหาร (Exogenous enzyme) ชนิดแรกจะสังเคราะห์สำเร็จในปี 1969 แต่เอนไซม์อื่นๆที่อยู่ในอาหารสัตว์นั้นถูกใช้ในอาหารสัตว์ยังไม่ถึง 30 ปี โดยจุดประสงค์ประสงค์แรกเริ่ม คือ เพื่อใช้ลดขนาดโมเลกุลที่อยู่ในธัญพืชที่เป็นตัวต่อต้านสารอาหารในอาหารสัตว์ เช่น ข้าวสาลี ข้าวบาเลย์ และต้นอ่อนข้าวสาลี ธัญพืชเหล่านี้ เมื่อใช้เป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรตหลักของอาหารสัตว์ จะมีคุณสมบัติในการย่อยและทางโภชนาการที่น้อยกว่าเมื่อเทียบกับธัญพืชชนิดอื่นๆ เช่น ข้าวโพด และ ข้าวฟ่าง ดังนั้น จึงทำให้ผลผลิตจากสัตว์ลดลง

ความเป็นมาโดยย่อของการใช้เอนไซม์ในอาหารสัตว์

เอนไซม์ชนิดแรกๆที่ถูกพัฒนาโดยอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ คือ Arabinoxylans และ Beta Glucanases มีหน้าที่ย่อยโพลีแซคคาไรด์ที่ไม่ใช่แป้ง (Non-starch polysaccharides) ซึ่งเป็นส่วนกากใยของธัญพืช เอนไซม์เหล่านี้ลดความหนืดของธัญพืชที่ย่อยไม่ได้ในลำไส้ การทดลองใช้ครั้งแรกพิสูจน์ว่าการเติมเอนไซม์นอกเนื้อเยื่ออาหารลงไปในอาหารที่มีข้าวสาลีเป็นหลักนั้นช่วยให้ความสามารถในการย่อยอาหารดีขึ้นในสัตว์กระเพาะเดี่ยว การศึกษาในช่วงต้นนี้ยังช่วยให้นักวิทยาศาสตร์เข้าใจหลักการทำงานของเอนไซม์เหล่านี้และทำให้สามารถพัฒนาเอนไซม์ใหม่ๆ ที่สามารถทำงานกับสารเคมีตั้งต้นได้หลากหลายมากขึ้น

ในช่วงต้นของยุค 90s หัวข้อหลักในการพูดคุยของนักโภชนาการและนักวิจัยคืออะไรที่พวกเขาคิดว่าทำให้แหล่งฟอสฟอรัสในอาหารสัตว์ ลดลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อุตสาหกรรมสารผสมและอาหารเสริมตอบรับความท้าทายนี้อย่างรวดเร็วโดยมุ่งไปที่เอนไซม์ที่มีคุณสมบัติในการผลิตฟอสฟอรัสได้มากกว่าในหนึ่งโมเลกุลที่ปกติแล้วไม่ค่อยพบในปศุสัตว์ นั่นก็คือ ไฟเตส โดยไฟเตสที่ได้จากเชื้อรานั้นสามารถย่อยไฟเตทและปลดปล่อยฟอสฟอรัสเพิ่มมากขึ้นในอาหารสุกรและสัตว์ปีกได้ ในขณะที่หน่ยววัดของไฟเตสยังไม่ถูกรวบรวมจนกระทั่งในปี 2000 แต่ก็ยังมีค่าเริ่มต้นของฟอสฟอรัสถึง 0.05% และสูงสุดถึง 0.10%

ประโยชน์ของเอนไซม์

แม้ว่าจะมีบางส่วนของอุตสาหกรรมสุกรและสัตว์ปีที่ไม่ใช้เอนไซม์นอกเนื้อเยื่ออาหาร (Exogenous enzyme) ตลาดเอนไซม์ก็เติบโตขึ้นอย่างมาก เนื่องจากเอนไซม์ช่วยเพิ่มความสามารถในการย่อยส่วนผสมในอาหารสัตว์ที่มีพืชเป็นหลัก จึงทำให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจต่อการเลี้ยงสัตว์  เอนไซม์ทำให้ผู้ผลิตสามารถพัฒนาไปอีกขั้นในเรื่องของอัตราการแลกเนื้อ การทำให้เกิดความสม่ำเสมอของฝูงสุกรและสัตว์ปีก และประสิทธิผลของโรงงานผลิตอาหาร เนื่องจากลดปริมาณการซื้อธัญพืชมาใช้น้อยลง

ด้วยประโยชน์ต่อผู้ผลิตที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ อุตสาหกรรมอาหารสัตว์จึงเริ่มตื่นตัวในการศึกษาเทคโนโลยีด้านเอนไซม์ในเชิงลึกโดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับการเลี้ยงสัตว์ต่อไป งานวิจัยยังคงเดินหน้าต่อไปเพื่อที่จะศึกษาผลของเอนไซม์ต่อการย่อยสลายของพื้นผิวที่แตกต่างกัน วิธีการผลิตเอนไซม์ที่แตกต่างกัน ผลของเอนไซม์ต่อการสร้างและพัฒนาลำไส้ และปฏิกิริยากับไมโครไบโอต้า (microbiota) และสุขภาพของลำไส้ รวมถึงการทำงานของเอนไซม์ต่อระบบภูมิคุ้มกันทั้งทางตรงและทางอ้อม ในขณะที่ความเข้าใจในเรื่องเอนไซม์ของเราค่อยๆพัฒนานั้น เราก็สามารถคาดหวังถึงการปฏิวัติวิธีให้อาหารสัตว์ในอนาคตได้

ภาพเคลื่อนไหวนี้แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของอาหารในช่วงเวลา 48 ช.ม. ในบิกเกอร์ทั้ง 3 ใบ; ใบแรกในบิกเกอร์ที่ใส่น้ำ, ใบที่สองใส่น้ำและเอ็นไซมม์ในท้องตลาด, ใส่น้ำและออลไซม์ เอสเอสเอฟ

ติดต่อเรา

บริษัท ออลเทค ไบโอเทคโนโลยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด

33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส แกรนด์ พระราม 9

ทาวเวอร์เอ ชั้น 19  ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง

เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์  0-2168 1118

โทรสาร    0-2168 1119

background image