ผลการสำรวจของออลเทคเปิดเผยว่าร้อยละ 20 ของ แร่ธาตุพรีมิกซ์และอาหารสำเร็จรูปจากกลุ่มประเทศในเอเชียแปซิฟิก มีการปนเปื้อนโลหะหนักในปริมาณที่มากเกินกว่าค่ามาตรฐานที่สหภาพยุโรปกำหนด

ผลของการตรวจหาโลหะหนักในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกโดย Alltech ประจำปี 2016 แสดงให้เห็นว่าร้อยละ 20 ของตัวอย่างที่นำมาตรวจมีระดับของการปนเปื้อนโลหะหนักเกินกว่าค่ามาตรฐานที่สหภาพยุโรปกำหนดไว้
2016-05-17

[กรุงเทพมหานคร] 1,375 ตัวอย่างของแร่ธาตุ พรีมิกซ์และอาหารสำเร็จรูปจาก 16 ประเทศในเอเชียแปซิฟิกได้ถูกส่งมาเพื่อตรวจหาโลหะหนักในปี 2016 ร้อยละ 20 ตรวจพบระดับการปนเปื้อนของโลหะเกินค่ามาตรฐานที่สหภาพยุโรปกำหนดไว้ เช่น สารหนู แคดเมียม และตะกั่ว การตรวจสอบครั้งนี้เป็นครั้งที่ 6 ที่ Alltech ได้ทำการสำรวจในประเทศภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกตลอด 6 ปีที่ผ่านมา

“ผลจากการสำรวจของปีนี้มีความสอดคล้องกับผลของการตรวจ 5 ปี ที่ผ่านมา” ทาร่า จามัน (Tara Jarman), ผู้จัดการด้านแร่ธาตุของออลเทค กล่าว “ในขณะนี้เราได้วิเคราะห์ตัวอย่างกว่า 3,500 ตัวอย่างและผลลัพธ์ของเรายังคงแสดงให้เห็นว่า ร้อยละ 20 ของวัตถุดิบมีการปนเปื้อนโลหะหนัก”

ผลจากปี 2016 แสดงให้เห็นว่า ร้อยละ 28 ของตัวอย่างอาหารสำเร็จรูปมากกว่า 500 ตัวอย่าง มีการปนเปื้อนโลหะหนักเกินระดับมาตรฐานที่สหภาพยุโรปกำหนดไว้ ออลเทคพบว่าร้อยละ 38 จากจำนวนมากกว่า 100 ตัวอย่างของอาหารสุกร และร้อยละ 26 จากจำนวนมากกว่า 200 ตัวอย่างของอาหารสัตว์ปีก พบการปนเปื้อน

“การปนเปื้อนโลหะหนักในอาหารสำเร็จรูปจากการสำรวจปีนี้เป็นที่น่าตกใจ” ทาร่า กล่าว “นี่เป็นข้อบ่งชี้ที่ชัดเจนว่าอาหารที่เรากำลังให้แก่สัตว์เลี้ยงคือการเพิ่มความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ทั้งกับสัตว์และมนุษย์” 

สารหนู แคดเมียมและตะกั่ว อาจเป็นพิษและทำให้ประสิทธิภาพการผลิตลดลงเนื่องมาจากภาวะกดภูมิคุ้มกันหรือตับและไตเสียหาย “เรากังวลว่าระดับการปนเปื้อนของโลหะหนักนี้เป็นตัวชี้วัดความเสี่ยงที่มีต่อสุขภาพคน จากการปนเปื้อนในเนื้อสัตว์ ไข่และนม” ทาร่า กล่าว

ปี 2016 การสำรวจด้านโลหะหนักของออลเทค ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก มุ่งเน้นไปที่ความเสี่ยงของการปนเปื้อนที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในวัตถุดิบหลายชนิด รวมถึงแหล่งที่มาของแร่ธาตุอนินทรีย์ ระดับการปนเปื้อนที่สูงมากตรวจพบในตัวอย่างแร่ธาตุบางชนิด แคดเมียม เป็นสารก่อมะเร็งในคนถูกตรวจพบในระดับที่สูงในปริมาณ 16,579 ppm ในตัวอย่างของ ซิงค์ซัลเฟตในขณะที่ระดับทางสหภาพยุโรปยอมรับได้คือไม่เกิน 10 ppm

“ดังที่เราเห็นในการสำรวจครั้งก่อน แคดเมียมยังคงเป็นสารปนเปื้อนหลักที่มีแนวโน้มว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตและอุตสาหกรรมของแร่ธาตุอนินทรีย์” ทาร่า กล่าว“เราต้องทำให้มั่นใจว่าเรามีระบบการผลิตที่มีคุณภาพ อย่างเช่น โปรแกรม ออลเทคคิวพลัส (Alltech Q+TM) เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยตลอดขบวนการผลิต

ออลเทคคิวพลัส (Alltech Q+TM) คือโปรแกรมตรวจสอบคุณภาพของแร่ธาตุที่ใช้กับไบโอเพล็กซ์ (Bioplex®) เป็นการยกระดับมาตรฐานการผลิตเหนือคู่แข่ง จึงส่งผลให้ออลเทค สามารถการันตีคุณภาพสินค้าต่อผู้บริโภคที่ใช้ไบโอเพล็กซ์ (Bioplex®) มากว่า 85 ประเทศทั่วโลก
Click here to download more information on the 2016 Alltech Heavy Metal Survey.

 

ดร. อามัน ซาเยด (Dr. Aman Sayed) ผู้จัดการทั่วไปของ ออลเทค ประจำภูมิภาคเอเชียใต้ ได้จัดการปัญหาการปนเปื้อนของโลหะหนักในอาหารและ แอนนิต้า อุพาดายาย่า (Anitha Upadhyaya) ผู้จัดการด้านคุณภาพของ ออลเทค ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก อภิปรายเรื่องความสำคัญของการประกันคุณภาพ เช่น โปรแกรม ออลเทคคิวพลัส (Alltech Q+TM) โปรแกรมที่ควบคุมคุณภาพแร่ธาตุในไบโอเพล็กซ์ (Bioplex®)
http://bcove.me/h0fljc13

 

ติดต่อเรา

บริษัท ออลเทค ไบโอเทคโนโลยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด

33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส แกรนด์ พระราม 9

ทาวเวอร์เอ ชั้น 19  ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง

เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์  0-2168 1118

โทรสาร    0-2168 1119

background image