คุณภาพของเปลือกไข่ที่ดีเยี่ยม : เรียนรู้จากเรื่องพื้นฐาน

เปลือกไข่ประกอบด้วยแคลเซียมถึง 94 เปอร์เซ็น ในการที่จะให้ได้เปลือกไข่ที่ดีนั้น ผู้ผลิตจะต้องดูแลสุขภาพในระบบการย่อยของสัตว์ปีกให้ดีเพื่อให้สามารถดูดซึมแคลเซียมได้อย่างเหมาะสม
2018-03-15

“ช่วยสนับสนุนคนดี” ในมุมมองของคุณภาพของเปลือกไข่หมายความว่าอย่างไร

ดร.เคย์ลา ไพรซ์ ผู้จัดการด้านวิชาการสัตว์ปีกของ ออลเทค แคนาดา อธิบายว่าคุณภาพของเปลือกไข่เป็นผลโดยตรงจากสุขภาพของระบบทางเดินอาหารและการรักษาสมดุลของจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์และเป็นไปได้ว่าจะรวมถึงแบคที่เรียที่ไม่เป็นประโยชน์ด้วย

ในการบรรยายผ่าน webinar ในหัวข้อ “คุณภาพของเปลือกไขที่ดีเยี่ยม : เรียนรู้จากเรื่องพื้นฐาน” ไพรซ์ได้อธิบายถึงปัจจัยสำคัญของไข่ระดับพรีเมี่ยมและปัจจัยต่างๆ อีกมากมายที่มีผลต่อคุณภาพของเปลือกไข่ ไพรซ์ได้กล่าวไว้ว่า ผู้ผลิตจะต้องเริ่มคำนึงถึงพัฒนาการและคุณภาพของไข่ทันทีที่สัตว์ปีกถูกนำมาส่งที่โรงเลี้ยง ซึ่งเป็นจุดที่ระบบกระดูก ระบบภูมิคุ้มกัน และระบบทางเดินอาหารเริ่มพัฒนา ซึ่งพัฒนาการที่เหมาะสมของระบบสำคัญเหล่านี้จะสร้างรูปแบบการเจริญเติบโตที่สม่ำเสมอ เพิ่มขีดความสามารถการผลิต

แคลเซียม: 94% ของเปลือกไข่

ไพรซ์กล่าวถึงความสำคัญของแคลเซียมสำหรับแม่ไก่ออกไข่ไม่ได้ทุกวัน โปรแกรมการให้อาหารที่ต่างกันจะมีขนาดของอนุภาคแคลเซียมต่างกัน ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการดูดซึมแคลเซียม เพื่อที่จะให้แม่ไก่ออกไข่ได้ดีที่สุด เราจะต้องแน่ใจว่าเราดูแลสุขภาพของระบบทางเดินอาหารได้ดีเพื่อให้เกิดการดูดซึมแคลเซียมได้อย่างเหมาะสม ในการทำเช่นนั้น ผู้ผลิตจะต้องให้อาหารเสริมที่เป็นแคลเซียมอย่างเพียงพอในอาหารไก่เพื่อดูแลสุขภาพของแม่ไก่เพื่อให้สามารถออกไข่ได้ทุกวัน

แร่ธาตุจำเป็นหรือไม่

ไพรซ์อธิบายว่าแร่ธาตุมีส่วนในขั้นตอนต่างๆ ของการผลิตไข่ ซีลีเนียมช่วยปกป้องเซลล์และระบบสืบพันธุ์โดยรวม ทองแดงมีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตของเปลือกไข่ สี และการสร้างคอลลาเจน แมงกานีสช่วยในการสร้างกระดูกและส่วนประกอบอินทรีย์ของเปลือกไข่ และเป็นปัจจัยร่วมในเอนไซม์ไกลโคโปรตีนที่ใช้ในการสร้างเปลือกไข่ และสุดท้าย สังกะสีช่วยในการเปลี่ยนแคลเซียมเป็นกระดูกและเปลือกไข่ การสร้างเยื่อหุ้มเปลือกไข่จากเคราติน และการสร้างคาร์บอเนตของเปลือกไข่

ปัจจัยอื่นที่มีผลต่อคุณภาพของเปลือกไข่

คลิก ที่นี่  เพื่อรับชม webinar ทั้งหมดและทำความเข้าใจว่าสารอาหาร การจัดการ สุขภาพ อายุ สิ่งแวดล้อมและพันธุกรรมมีบทบาทหน้าที่อย่างไรบ้าง

บทความที่สำคัญจาก webinar

  • ไข่เกิดขึ้นมาได้อย่างไรและความสำคัญของระบบทางเดินอาหารที่ดีที่มีผลต่อการสร้างไข่
  • ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพของไข่
  • โปรแกรมเพิ่มคุณภาพของเปลือกไข่

ติดต่อเรา

บริษัท ออลเทค ไบโอเทคโนโลยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด

33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส แกรนด์ พระราม 9

ทาวเวอร์เอ ชั้น 19  ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง

เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์  0-2168 1118

โทรสาร    0-2168 1119

background image